Fabrikvej

Fabrikvej 10. B1140 A.B. Jepsens villa, Fabrikvej 10 (Crome og Goldschmidt). B1140 Fabrikvej 10. B1109 Fabrikvej 10. Fru Jepsen? Ingeborg Biering født Jepsen. B1109 Fabrikvej 10. B1110 Fabrikvej …
Læs mere om Fabrikvej

Kjeldsensgade

Kjeldsensgade blev navngivet 1907 og opkaldt efter vinhandler Kjeld Kjeldsen (1788 – 1860), der havde ejet havejord i området. Kjeldsen var en af Horsens bys fire æresborgere. De …
Læs mere om Kjeldsensgade