Fabrikvej

Fabrikvej 10. B1140

A.B. Jepsens villa, Fabrikvej 10 (Crome og Goldschmidt). B1140

Fabrikvej 10. B1109

Fabrikvej 10. Fru Jepsen? Ingeborg Biering født Jepsen. B1109

Fabrikvej 10. B1110

Fabrikvej 10. A.B. Jepsens villa (Crome og Goldschmidt). Fru Jepsen? B1110

Hjørnet af Fabrikvej og Kjeldsensgade. B2454

Hjørnet af Fabrikvej og Kjeldsensgade – set fra syd-øst. Fabrikvej 40, murermester N. Nielsen, Fabrikvej 42, Kjeldsensgade 1: villa. B2454