Julie Engberg

Fru Julie Engberg, gift med ingeniør J. F. Engberg, Thorsvang, gør erfaringer fra mange års arbejde i børne- og åndssvageforsorg op og efterlyser anerkendelse af den hjemmeværende husmor …
Læs mere om Julie Engberg