Julie Engberg

Julie Engberg
Julie Engberg

Fru Julie Engberg, gift med ingeniør J. F. Engberg, Thorsvang, gør erfaringer fra mange års arbejde i børne- og åndssvageforsorg op og efterlyser anerkendelse af den hjemmeværende husmor (Horsens Folkeblad, 07.12.1967)

Da professor H. G. Zeuthens datter som 21-aarig giftede sig, tænkte hun næppe paa, at hun senere skulle blive travlt beskæftiget med arbejde for børne- og ungdomsforsorg. Men havde saadanne tanker optaget Julie Engberg paa det tidspunkt, var hendesuddannelse maaske blevet en anden. Nu var hun i stedet hjemmeværende husmor, indtil ægteparrets børn kunne klare sig selv, og først paa det tidspunkt traadte hun aktivt ind i offentligt arbejde. I dag siger Julie Engberg. Havde jeg min ungdom nu, ville jeg læse til socialraadgiver. Dengang, efter realeksamen, kom jeg paa Mariaforbundets praktisk-sociale kursus og blev faa aar senere forlovet og gift.

Læs artiklen