Carl Melbye

Borgmester fra 1908-1918. Født 1864 i København. Student 1881, cand. jur. 1887, Herredsfuldmægtig i Frederikshavn 1887-1889, i Skælskør 1889-1908. Borgmester og byfoged, dommer i Horsens Købstad fra 1919 …
Læs mere om Carl Melbye