Carl Melbye

Borgmester fra 1908-1918.

Født 1864 i København. Student 1881, cand. jur. 1887, Herredsfuldmægtig i Frederikshavn 1887-1889, i Skælskør 1889-1908. Borgmester og byfoged, dommer i Horsens Købstad fra 1919 til 1935.

Læs mere:

 

46.4 Horsens Carl Th. Jørgensen: Chr. von Jessen 1873 – J. Chr. Juliussen 1948

46.4 Horsens J. K. Jensen: Blade af Horsens købstads historie

46.4 Horsens Sv. Aage Bay: Horsens gennem tiderne

46.4 Horsens Møller Knudsen, Bodil: Fra grubehus til grillbar : Horsens i 1000 år

Danske byer og deres mænd IV – Horsens By. Red. Andr. K. Jensen, 1916