Den Borgerlige Stiftelse

Kildegade_B2469Den Borgerlige Stiftelse blev opført i april 1868 af ”Selskabet til Understøttelse af værdige gamle og trængende Borgere og deres Enker” på adressen Kildegade 21, ved siden af det daværende sygehus. Selskabet var blevet stiftet 11. april 1845 og kort efter dets start havde det 435 medlemmer. Selskabets formål var fra begyndelsen at yde økonomisk hjælp og at arbejde for tilvejebringelse af boliger for gamle, trængende borgere.

Stiftelsen rummede fribolig for otte ægtepar og fire enlige. Betingelsen for optagelse var, at man var fyldt 50 år og tidligere næringsdrivende med uafbrudt bopæl i Horsens i minimum 10 år. Desuden måtte man ikke have modtaget offentlig fattighjælp og skulle være værdigt trængende, det vil sige uforskyldt i sin nød.

I 1878 blev stiftelsen udvidet til 15 beboelser med hver sin lille have.

I 1931 blev Horsens ny Borgerlige Stiftelse i Kildegade 17 opført med fire lejligheder til ægtepar og fire til enlige. Den Borgerlige Stiftelse, som Selskabet efterhånden blev kendt som, bestyrede desuden M.G. Nitschkes og Hustrus Borgerasyl i Kildegade 19, opført 1878.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere

Byarkivets indkomstjournal 1983-213, arkivfond A-772 og A-776,

65.0164 Horsens, Horsens Vejviser, 1887, 1917 og 1938

Læs artikler fra Horsens Folkeblad

Byfornyelsesselskabet “Danmark” vil efter en uvildig undersøgelse af Den Borgerlige Stiftelse ikke foreslå nedrivning. (Horsens Folkeblad, 11.07.1984) Læs artiklen

Carl Th. Jørgensens udklipssamling

” Den Borgerlige Stiftelse”, kildegade 21, er opført 1868 af “Selskabet til Understøttelse af gamle og værdige,  trængende Borger og deres Enker”: Den Borgerlige Stiftelse.