Den Rosing Ræderske Aftenskole

Den Rosing Ræderske skole i Horsens fik sit navn efter sognepræsten Ulrik Frederik Rosing og daværende borgmester Nicolai Ditlev Amund Ræder. De stiftede i 1829 Selskabet for Søndagsskolerne i Horsens, og kort tid efter blev den første skole oprettet.

Skolens formål var at oplyse og undervise læredrenge i almennyttige fag. På skolen, der havde lokaler i Nørregade 16-18, undervistes der hver søndag i bl.a. regning, skrivning og skriftlæsning.

Omkring 1860’erne gik man væk fra søndagsskoleundervisningen og oprettede i stedet Den Rosing – Ræderske Aftenskole. Som søndagsskole, havde institutionen haft et elevtal på omkring 50 og det voksede i årene efter 1864 til ca. 80. På samme tid flyttede skolen til nybyggede lokaler i Allégade. Disse blev omkring 1940 skiftet ud med lokaler i Borgerskolen i Skolegade (nuværende Midtbyskolen) og senest i højhuset på Holmboes Alle 2, hvor de stadig ligger.

I dag hedder skolen FOF Rosing Ræderske og har et bredt udvalg af undervisning, fritidsaktiviteter og foredrag i både dag- og aftentimerne.

Original artikel af Anne Sofie Krogh.

Artikler fra Horsens Folkeblad:

Klar til et liv i selvstændighed. Den selvejende Rosing Ræderske Aftenskole har valgt første bestyrelse (Horsens Folkeblad 09.01.1991)

Læs artiklen

FOF og Rosing Ræderske flytter sammen men bevarer selvstændigheden (Horsens Folkeblad 17.08.1993)

Læs artiklen

Se mere på skolens hjemmeside

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1982-143 og 1984-005

37.4 Jørgensen, Carl Th.: Rosing Ræderske Aftenskole 1854 – 7. marts -1964. Horsens Bogtrykkeri, 1964. 30 sider : ill.