Nordre Kirkegård

Kirkegården nord for Kildegade er anlagt 1835 som en assistenskirkegård, der skulle aflaste den gamle begravelsesplads inde i byen omkring Klosterkirken.

Hovedindgangen i syd, for enden af Kirkegårdsallé, er en smuk klassicistisk portal tegnet 1858 af arkitekt, kgl. bygningsinspektør J. H. Nebelong, København. En port i nord, ud mod Nordre Kirkegårdsallé er fra 1932 og består af jerngitterfløje mellem murede piller, der er nøje kopier af pillerne omkring Nebelongs portal.

Et fællesmonument for de faldne soldater fra de slesvigske krige 1848-50 og 1864 er rejst 1866 på en mindehøj, der er anlagt på skråningen i kirkegårdens ældste, nordøstre afsnit.

Monumentet er udført efter forslag af Jens Chr. Clausen, og består af en 4 meter høj obelisk, dannet af to store granitblokke over en aftrappet sokkel. Indskrifterne på de fire sider lyder: mod syd ”De døde for Fædrelandet; de leve i Folkets Hjerte”; mod nord ”For Ære og Ret”; mod vest ”1848-49-50” og mod øst ”1864”.

Op mod den lille høj er stillet 12 kampesten med navnene på 79 faldne soldater.

Læs mere

Nationalmuseets hjemmeside Danmarks Kirker