E. Eyde & Co.

I anledning af E. Eyde & Co’s 25 års jubilæum blev udgivet et lille festskrift.

”Firmaet E. Eyde & Co i Horsens kunne i fjor have fejret sit 25 års jubilæum. Man lod den gang dagen glide ubemærket hen, men firmaet har dog nu – noget post festum – ved udsendelsen af dette lille skrift ønsket at markere begivenheden.

Firmaet E. Eyde & Co grundlagdes i 1887 af Ewald Eyde, som havde fået sin uddannelse i Flensborg, og som derefter havde været anset en del år i de største vinforretninger i København. Efter Ewald Eydes død i 1892 overtog broderen Konsul P. Eyde, som fra den første begyndelse havde været medinteressent, firmaet.

Konsul Eyde hjembragte fra mange års rejser i udlandet megen erfaring og indsigt, som i fuldt mål kom forretningen til gode, og han fortsatte firmaet indtil udgangen af 1904, da Konsul Fogh Nielsen vendte hjem fra udlandet.

Konsul Fogh Nielsen var kort forinden blevet kompagnon, og han overtog nu firmaet som eneste indehaver.

Under sit mangeårige ophold i udlandet havde han fået sin uddannelse i de betydligste førende huse indenfor vinbranchen og havde gennem sine ophold i vinegnene erhvervet sig et intimt kendskab til de forskellige produkter og knyttet de bedste forbindelser.

Firmaets store indkøb – for en stor del ved personlig nærværelse i vinegnene – i forbindelse med den omhyggelige fagmæssige behandling, der bliver varen til del fra det øjeblik, den havner under de gamle massive hvælvinger i det Lichtenbergske Palæ eller i en af firmaets andre udstrakte lagerkældre, yder køberen den største betryggelse for en første klasses vare.

Firmaet begyndte under ret beskedne forhold i små lokaler på Nørregade. Men forretningen blev grebet an på rette måde; der kom straks fart i den, der arbejdedes energisk og ihærdigt, omsætningen øgedes år for år, og kundernes tillid, som straks var vundet, voksede med omsætningen.

Allerede et par år efter starten flyttedes forretningen til Søndergade under Jørgensens Hotel. Men ikke en gang de meget udstrakte lokaler, som her stod forretningen til rådighed, slog til. Skønt der ved hotellets ombygning i 1910 blev indrettet store nye kældre under størstedelen af gården, var det dog nødvendigt også at leje kældre ude i byen.”

Side 1

Side 2

Side 3

Side 4

Side 5

Side 6

Side 7

Side 8

Side 9

Side 10

Side 11

Side 12

Side 13

Side 14

Side 15

Side 16

Læs mere

66.83 – E. Eyde & Co., Horsens. – Horsens : S. n., 1913. – 14 sider : ill.