Arentzens Minde

Stiftelsen Arentzens Minde. B4002 Billede 1896

På hjørnet af Slotsgade og Gasvej ligger en teglstensbygning, som mest af alt minder om en trefløjet renæssance-herregård med sine buede gavle i nederlandsk stil og med tårnet midt på facaden, hvor bygningens hovedindgang befinder sig. Den oprindelige adgangsvej til gården gik gennem en port, som førte ind til gårdrummet.

Dette imponerende bygningsværk er opført i årene 1895-1896, og arkitekten var Estrup (1854-1904), som fulgte tidens mode med opførelsen i en efterligning af “Rosenborg-stilen”. Tegningen stammer fra 1896 og bygningen er skabt i røde teglsten med hvide sandstensbånd som dekoration.

Huset blev bygget til at rumme stiftelsen Arentzens Minde, som var blevet oprettet af fabrikant Hans Christian Arentzen (1817-1892). Stiftelsen blev indrettet med friboliger for trængende, tidligere selvstændige håndværkere og deres enker. Oprindelig bestod bygningen af syv enkeltboliger med køkken og tretten dobbeltboliger med køkken. Desuden rummede den badeværelse og vaske- og strygestue. Til stiftelsen hørte en kapital på 24.000 kr., som skulle anvendes til drift og vedligeholdelse af stiftelsens bygning.

Med tiden blev boligerne dog så utidssvarende, at Horsens Kommune overdrog bygningen til Lejerbo, som indrettede femten moderne ældreboliger med offentlig støtte. Denne ombygning var færdig i 1997, hvor de nye beboere kunne tage de moderne boliger i anvendelse.

Stiftelsen Arentzens Minde på hjørnet af Gasvej og Slotsgade. B4003

Stiftelsen Arentzens Minde på hjørnet af Gasvej og Slotsgade (Slotsgade 36). Bygningen er opført af fabrikant Hans Christian Arentzen efter tegning og under ledelse af arkitekt Estrup i 1895-96. Beboerne var trængende borgere i Horsens, der tidligere havde været beskæftiget som håndværkere. B4003

Gasvej med Arentzens Stiftelse – set fra syd fra Stjernholmsgade. B2221


Gasvej med Arentzens Stiftelse – set fra syd fra Stjernholmsgade. Arentzens Minde, Slotsgade 36, opført 1895-96 af fabrikant H.C. Arentzen som bolig for trængende borgere i Horsens, der tidligere havde været beskæftiget som håndværkere. B2221

Artikler fra Horsens Folkeblad

Arentzens Minde blev opført i årene 1894-1896. Læs artiklen

„Her har man det virkelig godt paa sine gamle dage” Den borgerlige Stiftelse I Horsens, som er 122 aar, gør et fremstød for ny tilgang af medlemmer. Beboernes smaa haver udgør en grønoase midt i byen. (16.06.1967) Læs artiklen

Arentzens Minde i Horsens skal være moderne ældreboliger. (20.04.1994) Læs artiklen

Nøjagtig 100 år efter opførelsen af købmand Arentzens stiftelse på hjørnet af Gasvej og Slotsgade gør håndværkere klar til en gennemgribende ombygning. (20.04.1997) Læs artiklen

Hovedsigtet ved renoveringen af Arentzens Minde på hjørnet af Slotsgade og Gasvej i Horsens har været at bevare så meget af den oprindelige bygning og de oprindelige detaljer som overhovedet muligt. (28.02.1997) Læs artiklen

Læs mere

Arentzens minde. Udklipssamlingen på Horsens Bibliotek

46.4 Horsens Historisk Kalender 2006