Åbjergskoven. Historisk Kalender, august 2003

De sidste hundrede år har Åbjergskoven, som ligger syd for Bygholm søs vestlige del, været et yndet udflugtsmål. Motionister har her store udfoldelsesmuligheder, hvad enten de vil cykle, løbe, gå eller ride, og der er lysninger med borde og bænke, hvorfra udsigten over søen kan nydes.

I første halvdel af 1900-tallet var traktørstedet, som lå inde i skoven med udsigt over søen, et af de mest besøgte steder. Fra starten, omkring 1918, stod Johanne og Peter Nielsen og kogte vand på en primus. Det kogte vand blev så solgt for 25 øre pr. kedel til udflugtsgæster, der selv havde kaffe og kande med.

Omkring 1920 overtog parret en af Bygholms gods` forhenværende jagthytter og dette blev starten på et rigtigt traktørsted. Det store foto er taget her pinsemorgen 1928.

Ved indgangen til skoven blev anlagt en skibsbro, hvorfra “Svanen”, en jolle med overdækning, sejlede gæsterne til traktørstedet. I 1939 blev “Svanen” udskiftet med en større og helt lukket båd med navnet “Sneppen”. På det lille, teknisk dårlige, billede, ses det fine motiv, hvor en folk mennesker er i gang med at gøre “Sneppen” sejlklar til sommerens udflugter.

Der blev afviklet mange forskellige arrangementer på det stedet og en årlig tilbagevendende begivenhed var Skt. Hans-bålet. Efter krigen blev en ombygget, tysk barak opstillet for den gamle jagthytte. Først i 1958 lukkede traktørstedet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. august 1903:

Den første Horsens – Automobil er i Dag i Henhold til den ny Automobillov anmeldt til Politiet her.Den tilhører Cyklehandler Sørensen, Mælketorvet og fik Betegnelsen X 800.

03. august 1923:

Horsensianere paa Vej til Nicaragua. Snedker Valdemar Nielsen med Familie, der for nylig er afrejst til Nicaragua for at prøve Lykke der, har fra Liverpool sendt en hilsen. Nu er Emigranterne, ialt 30 Familier, Paa Vej til Nicaragua, men de skal først anløbe en fransk Havn. I forvejen er der 100 Danske derovre.

05. august 1943:

“Fagenes Fest” i Morgen Aften. Slagterne skal løbe med en levende Gris som Stafet og Elektrikerne gaar stigegang med Lysekroner. I Morgen aften afholder Arbejdernes Fællesorganisation en “Fagenes Fest” i Horsens Idrætspark, og antagelig ligesom sidste Aar vil det storstilede Program samle adskillige Tusind Tilskuere. Portene aabnes Kl. 18, og Indtil Indmarchen finder Sted Kl. 19 vil publikum blive underholdt af grammofonnusik.

20. august 1963:

“Arena på sporet” ved at værre klar. Den rullende udstilling af Arena- fabrikkens produkterpræsenteres i dag for 75 af Hede Nielsens forhandlere i Sverige. Udstillingen viser de sidste nye ting indenfor radio-, grammofonplader, pladespillere og radio – TV-teknik.Udstillingen omfatter to jernbanevogne. I den ene, der er 16 meter lang, findes selve udstillingen, i den anden er indrettet en restauration.

06. august 1983:

Horsens er stadig den største teaterby i amtet. Også i den kommende sæson fastholder Horsensegnens Teater Horsens`position som Vejle amts største teaterby og en af de byer i landet, hvor der vises mest teater. Der bliver ikke færre end 23 forskellige forestillinger og da der findes en række dubleringer sted, når man op på ikke færre end 38 opførelser.

 

2 thoughts on “Åbjergskoven. Historisk Kalender, august 2003

  1. Hej, Traktørstedet i Åbjergskoven have i alle tilfælde åbent indtil ca. 1968, hvor der Sct. Hans aften var dansant med harmonika.
    Jeg husker årstallet fordi vi kørte på motorcykel ud til festlighederne.
    Indtil da, var der også udlejning af robåde.
    Hvor længe efter det var i drift ved jeg ikke.

    1. Tak for dine informationer og interesse for artiklen. Mvh. Lars Bo Larsen

Der kan ikke kommenteres.