Horsens Ny Malteri A/S. Historisk Kalender, september 2004

I 1898 blev Horsens Baiersk- og Hvidtøl – Bryggeri sammensluttet med bryggeriet Ceres i Århus og bryggerier i Vejle og Fredericia til Østjydske Bryggerier A/S, der samme år påbegyndte opførelsen af et nyt, fælles malteri ved Houmannsgade.

Byggeriets lededes af arkitekt H.F.J. Estrup og blev udført i gule mursten. Med sine henholdsvis seks og syv etager var bygningen en af Danmarks største fabrikbygninger.

Malteriet stod færdigt den 5. marts 1899 og havde en kapacitet på ca. 2.200 tons malt om året. Imidlertid blev malteriets produktionsevne kun udnyttet fuldt ud under 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig, hvor det havde til opgave at tørre korn for staten.

På det lille foto ses en pyntet hestevogn med sække med byg – formentlig fra 1930erne. Det store foto viser malteriet, øverst i billedet, i 1969.

Efter 2. Verdenskrig steg behovet for malt på verdensmarkedet, Horsens Malteri blev ombygget til et moderne kassemalteri og genåbnede i 1949 som Horsens Ny Malteri A/S med en årlig kapacitet på 10.000 tons malt. Malteriet opnåede efterhånden en førende position på det internationale maltmarked og ombygninger i 1963 og 1970 forøgede malteriets kapacitet til 30.000 tons.

Imidlertid ebbede de gode tider ud i 1990erne. Malteriet lukkede med udgangen af 1997, og bygningerne stod tomme hen, indtil de i december 2002 delvis udbrændte efter ildspåsættelse.

 

 

17. september 1904:

Holger Drachmann – Sorieen i Aftes I Haandværkerforeningens Festsal havde samlet fuldt Hus. Hr. Dracjhmanns Fremsigelse af et nyt fortællende Digt “Haabet”, samt af de to Digte “Skønhed og Frihed” og “I Noahs Ark” blev hilst med stærkt Bifald fra det talstærke Publikum.

30. september 1924:

Fattiggaarden ombygges og restaureres. Der skal indlægges Centralvarme og foretages Forbedringer til et samlet beløb af ca. 40.000 Kr. Horsens Byraad vedtog i Aftes et Forslag fra Forsørgelsesudvalget om Ombygningen og Hovedreparationen af Kommunens Forsørgelsesanstalt  paa Hjørnet af Houmannsgade og Fabrikvej.

13. september 1944:

Smaatyverierne er ved at tage Overhaand. Der er ikke længere nogen Grænse for, hvad der kan stjæles, fordi Genstande, som ikke tidligere blev regnet for noget, nu pludselig har faaet en Værdi. Som Følge heraf har Kriminalpolitiet i Øjeblikket forrygende travlt.

19. september 1964:

Nørrelyst rives ned – krydset reguleres. Ikke mere noget vanskelig højresving, når trafikanterne nordfra skal svinge ind i Vestergade for at køre uden om byen. Dermed falder langt om længe Nørrelyst, tidligere centrum for en del af forlystelseslivet i Horsens. Men 100 pct. rigtigt bliver det først, når Ane Stauningsvej kan føres helt ud til Nørrebrogade.

10. september 1984:

10 – 20 personer fra Folkebevægelsen mod Isolationsfængsling demonstrerede i går ved 18 – tiden mod opsættelsen af NATO-pigtråd på dele af ringmuren ved Statsfængslet i Horsens.