Torvet / Nørregade i 1890`erne. Historisk kalender, februar 1987

Hjørneejendommen, der ved århundredeskiftet ejedes af bagermester Therkelsen, indeholdt flere forretninger på de to adresser Gavlgade 1 – 3 og Nørregade 56. Facadens mange skilte henviser til blikkenslagerforretningen “Chr. Hansens Enke”, og på 1. sal tandlæge C. Jensen.

Ejendomme husede endvidere handskemagasinet “Bristol” og “Kontantforretningen” og på 1. sal mod Nørregade boede korkvarefabrikant N.S. Jensen. Også en systue var der plads til. I naboejendommen Nørregade 54 fandtes agent Wendelboes marskandiserforretning, og i nr. 52 møbelhandler Frederiksen.