Åboulevarden o. 1907. Historisk Kalender, marts 1987.

Åboulevarden er jo et kapitel for sig i Horsens bys historie. Når man ellers ser gamle billeder fra Åboulevarden, så er det som regel med motiver fra den gamle å.

Indtil 1904 var det den, der dannede byens sydlige grænse. Åen var en virke – og vakseplads for garvere, farvere o.s.v. og skabte arbejde til mange hænder. Men den dannede også afløb for alskens urenheder, og da man, ved århundredeskiftet efter man års forhandlinger, blev enige om opfyldningen hed det i en lokal revyvise:

“Ved Aaen vi gik, saa smukt den bugter, men Gudbevar os, saa fælt den lugter,

men nu skal Renden nok lukkes til og derfor glade vi sjunge vil”.

Dette billede fra 1907, er taget fra hjørnet af Rådhusgade. De små huse til venstre blev i folkemunde kaldt for “Pjaltenborg” eller “Storkereden”. De mange, mange børn, der boede her, var glade for at kunne lege lidt i grusbunkerne. I dag kan de lege lidt i vandkummerne. Det lille billede viser Rådhustorvet i dag, og er taget fra samme sted.