Stensballesund

Det smalle farvand ved indsejlingen til Nørrestrand fungerede op til 1811 som vinterhavn for Horsens.

I 1854 kom den første bro over det smalle farvand, men inden da skulle man færges over. Kom man fra Horsens og skulle hjem over Sundet til Stensballe ved aftenstide, kunne det være svært at råbe færgemanden op, hvis han var gået i seng i sit færgehus på den østre bred.

I Sundets brinker var der rige forekomster af ler, og i 1871 anlagdes Hessellund Teglværk på den østre side, der hvor vejen Hessellund er i dag. Leret blev med en bane (nuværende cykelbro) transporteret over Sundet til teglværket, og med opførelsen af den store ringovn i 1905, producerede man op mod 1.000.000 teglsten om året.

Fra ca. 1938 til 1966 udgravede ØTA-kompagniet østersskaller til hønsefoder i Stensballesund, hvor skallelagene var fra 6-15 m dybe. I skrænterne på den vestre side er i 1700-årene også udgravet hvidt sand til at strø på husgulvene – dette forklarer de store huleagtige indgravninger i skrænterne.

Original artikel af Annette Hoff Horsens Museum