Spedalsø

Om Spedalsø skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”:

Spedalsø har hørt til Horsens i over 400 År. Fordum tilhørte Jorden her St. Jørgens Gård i Horsens, uden at det vides, hvorledes eller hvorfor Jorden kom hertil. Senere kom Spedalsø ind under St. Hans Klosterets Område og blev til sidst af Prioren og menige Munke i Klostret skænket til Horsens By. I 1540 stadfæstede Kong Christian d. 3. Gaven: “dend march och æng som laa till St. Jørgens gaardt osten och wæsten for alufjen” måtte tilhøre Byen.

Den gængse Forklaring på Navnet går ud på, at der har været en Ø for de spedalske, og at denne Fortolkning er rigtig ses af en Skrivelse fra 1592, hvori der klages over, at Borgmester og Råd har taget i Brug “en Ø SPeressø (Spedalsø) til stor Skade for Hospitalet”. En anden Fortolkning af Navnet hævder, at Spedalsø eller Spitals Ø skal forstås som Hospitals Ø. De første hospitaler oprettedes nemligt ikke som helbredelsesanstalter, men som Asyler.

Bebyggelsen af Spedalsø begyndte først for knap 200 år siden efter Udskiftningen af Byens Jorder i 1831. Den første Bygherre var Købmand Knud Monberg, der opførte Sommerbolig “St. Nicolai” her. Senere rejste W. Schytte sin Oliemølle, den stod til Julestormen 1902, da den nedbrændte. Endvidere bør nævnes Gården “Sølyst”.

Endnu omkring 1850 boede her kun en Halv Snes Familier, og i 1987 var Ejendommenes Antal vokset til 37.

Udsigt fra Spedalsø. B5212

Horsens set fra Spedalsø – oversigt set fra syd-vest. B5212.

Udsigt fra Spedalsø/Bjerrevej-krydset mod nordøst B5339

Udsigt fra Spedalsø/Bjerrevej-krydset mod nord-øst. Den østlige ende af Spedalsø/Jyllandsgade er endnu en fjordarm og ikke inddæmmet.

Bygningen yderst til højre er Horsens Dampmølles silo på havnens sydside.

Den høje skorsten midt i billedet er Koopmanns Svineslagteri A/S. B5339

Artikler fra Horsens Folkeblad

Dette billede fra det gamle Horsens, der er taget i 1910, viser ejendommen Spedalsø 37, som nu er nedrevet. I 1910 var der, som det ses, hverken brosten eller anden vejbelægning på Spedalsø. (Horsens Folkeblad 31.10.1968)
Se billedet

Læs mere

Horsens De gamle Horsensgader / Egon Kjeldsen. – Horsens : Skolecentralen i Horsens, uden år. – 31 blade : ill.

3 thoughts on “Spedalsø

  1. Kan Leksikonet eller andre sige noget mere om ejeren af oliemøllen på Spedalsø, W. Schütte? Var han i familie med hofjægermester A. T. Schütte?
    W. Schütte var ejer af en jagt “L. N. Hvidt”, som var hjemmehørende i byen. Jagten kan f.eks. have været anvendt til at sejle råvarer hjem til f.eks. oliemøllen…
    Mvh Tom Rasmussen
    Søvind

    1. Kære Tom Rasmussen. Tak for dit spørgsmål. Horsens Leksikon ligger desværre ikke inde med svaret. Jeg sender derfor dit spørgsmål videre til Horsens Byarkiv. Forhåbentligt har de “noget i gemmerne” som kan besvare dit spørgsmål. Du hører fra dem hurtigst muligt. Med venlig hilsen Lene Tolberg Overgaard, Horsens Leksikon

Der kan ikke kommenteres.