Vimmelskaftet

Om Vimmelskaftet skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”:

Vimmelskaftet fik sit navn officielt anerkendt i 1880 af Horsens Byråd, idet “den private Vej, som er anlagt mellem Smedegade og Allégade, og som af Befolkningen selv er givet Navnet Vimmelskaftet, nu af Byrådet erklæres for offentlig, idet bemeldte Vej på begge Sider er bebygget.”

Kommunens overtagelse af Gaden ansås for hensigtsmæssigt, både fordi der var Trang til at få Gaden belyst ved kommunal Foranstaltning, og fordi “det ville være til Besparelse for Kommunen, om denne nu inden den ny Beskatningsvedtægt træder i Kraft, lod Vejen forsyne med Brolægning, til hvilken Udgiften da ville være at bære halvt af Grundejerne, hvis Ejendomme stødte op til Gaden og halvt af Kommunen.”

Navnet stammer fra Gadeføringen, idet man har syntes, den har lignet Skaftet på Snedkernes Vimmel – Boret med det krumbøjede Skaft, der svinges rundt, medens man støtter den øverste Knap mod Brystet.

Læs mere

Horsens De gamle Horsensgader / Egon Kjeldsen. – Horsens : Skolecentralen i Horsens, uden år. – 31 blade : ill.