Søvind Station

Arkæologi ved den gamle station

Udgravninger

Ved den gamle station i Søvind blev der i år 2000 udgravet mindst 11 jordfæstegrave, sandsynligvis fra Germansk jernalder eller ældre vikingetid.

Stenrammer

Flere af gravene havde stenrammer, som kan have støttet en kiste i træ. Når gravene ikke kan dateres nærmere, skyldes det, at der ikke er fundet egentlige gravgaver, men kun spredte fragmenter af grove skår i fylden. Gravene ligger på en bakkeryg i et bælte øst-vest. Gravenes orientering er noget varierende. Enkelte ligger helt nord-syd.

Udgravningsleder

Mariann Hahn-Thomsen var udgravningsleder, Arkæologisk afd..