Addit Østergård


Arkæologi før råstofudvinding

I forbindelse med udviddelse af en sandgrav ved Addit Østergård i Sønder Vissing sogn udførte Horsens Museum en mindre udgravning på et fladt næs, som strækker sig ud mod øst i Gudenå-dalen. Fra stedet er den mest fantastiske udsigt over Mossø og op ad Gudenåen mod Voervadsbro. På næsset har ligget bebyggelse i yngre stenalder eller ældste bronzealder og i ældre romersk jernalder. Der er mange gruber med keramik fra tidlig førromersk jernalder, men der er ikke påtruffet huse fra denne tid, men de kan sagtens ligge lige uden for det område, som er truet på nuværende tidspunkt.

Romertidsgården

Det mest interesante anlæg ved Addit Østergård er en lille enkeltgård fra ældre romertid med omgivende hegn. Langhuset er ikke særlig stort kun ca. 10 meter langt. I en afstand af kun 1-1½ meter fra huset har der været et omgivende hegnet. Til dette hegn knytter sig mod øst en fold på 7 x 7 meter. På et tidspunkt er hegnet omkring huset udvidet mod syd og der er tilføjet en staklade.

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Addit Østergård

  1. Har du den nuværende adresse på Addit Østergaard, da det er min bedsteforældres gård. Niels steffensen.

    1. Kære Elly. Tak for dit spørgsmål. Jeg kender desværre ikke adressen på Addit Østergård i dag, men jeg har fundet lidt flere oplysninger her https://historiskatlas.dk/Addit_%C3%98sterg%C3%A5rd_-_En_mandsgrav_fra_enkeltgravskulturen_(14010). Og måske kan de hjælpe dig lidt videre hos Brædstrupegnens Hjemstavnsforening? Du kan kontakte dem på mail: [email protected] eller [email protected]. Håber, at det vil kunne lykkedes for dig, at finde flere oplysninger.
      Med venlig hilsen Lene Tolberg Overgaard, Horsens Leksikon

Der kan ikke kommenteres.