Søndergade – Jessensgade. Historisk kalender, juni 2001

På det store billede fra 1962 ses udsigten fra Vor Frelsers kirkes tårn og vestover mod Bygholm Parks trætykning. De forreste gårde har aner tilbage i middelalderen.

Skønt alle er ombygget mange gange, vidner de lange længer på de smalle grunde om dengang Søndergade udelukkende var bebygget med huse, der havde gavlen ud til gaden.

Gavlpartieren blev i 1700 – årene bygget om til en længe, der lå langs gaden, som vi også finder det idag. I billedets baggrund fylder efterkrigstidens boligbyggeri rummet op mellem banegården og den ældre del af byen.

Også det lille billede rækker vidt. Her ses Jessensgade der i 1800 – tallets sidste halvdel blev slået igen fra øst som Søndergades forlængelse. I den forbindelse måtte et enkelt hus rives ned. Netop i det hus blev Vitus Bering født i 1681. Han mindes stadig på en plade på bygningen til venstre i billedet.

Hjørnet med Grønfeldts herreekvipering og Andreas Hansens Damekonfektion var et centralt sted for mange Horsens – borgere i 1950 – og 60erne. Levy Grønfeldt, der havde haft forretning her på adressen Jessensgade 14 siden 1935, udvidede i 1961 sin virksomhed, så den foruden stueetagen også kom til at omfatte 1. sal. Andreas Hansens forretning startede oprindeligt også i Jessensgade 14, men flyttede allerede i 1911 over på det andet hjørne, hvor der siden har ligget en forretning med tøj til kvinder.

14. juni 1901:

I løbet af de nærmeste Dage venter man at faa ministeriel Koncession paa Anlæg af Horsens –  Odder – Banen, og man er allerede forlængst i Færd med en foreløbig Udstikning af banelinjen. Med hensyn til Stationens Beliggenhed i Horsens har man foreløbig valgt en Plads ude ved Trækbanen bag hr. Fabrikant Mørchs Tømmerplads.

07. juni 1921:

En tidligere meget kendt Horsensianer, Overretssagfører Danjelsen er Søndag Morgen afgaaet ved døden i københavn, næsten 80 Aar gammel. Overretssagfører Danjelsen, der er barnefødt i Horsens, nedsatte sig i 1871 som Sagfører i sin Fødeby, og drev forretning her indtil 1904… han var en korrekt Mand af den gamle Skole, men bag hans noget tilknappet Ydre bankede et interesseret Hjerte for Fødebyen Horsens.

30. juni 1941:

Horsens er billig by. Priskontrollen havde slet intet at bemærke. Som det vil huskes blev der for nogen Tid siden udnævnt 5 priskontrollører med den Opgave at bistaa de lokale Prisudvalg rundt i Landet med kontrolleringen af Maksimalpriser. Kort Tid efter var Priskontrollørerne paa Inspektionsrejse i Provinsen og besøgte herunder bl.a. Horsens.

17. juni 1961:

I morgen holdes sæsonens anden harmonikoncert i Bygholm Park, og som ved premieren for et par uger siden regner man med mange tilhørere. I alt vil der i sommerens løb blive fem harmonikoncerter i den smukke park.

16. juni 1981:

Horsens kommune fører i øjeblikket forhandlinger om salg af den tidligere 3 – F fabrik ved Fuglevangsvej. Kommunen overtog bygningerne ved en tvangsauktion for 2.961.878 kroner. Kommunen havde pant i bygningerne for 6.261.000 kroner. Der er løbet forskellige ydelser på, således at hele komplekset står Horsens kommune i et beløb på omkring 10 millioner kroner.