Fra Torvet og Vestpå. Historisk kalender, maj 2001

På det store billede ses Nørregades og Søndergades østlige del samt Torvet. Fotografiet er taget en sommerdag i 1953. På Torvet står den smukke kiosk stadigvæk, og her er talrige parkeringsmuligheder, da antallet af biler var beskedent.

I gårdene ligger et mylder af af små huse, stalde og skure, som for størstepartens vedkommende nu er forsvundet. Mellem de store huse er der nu saneret, revet ned, lavet parkeringspladser og gjort nydelig orden, og her lugter ikke længere af pissoir og kul.

To bygninger dominerer billedet, nemlig Vor Frelsers kirke og Søndergade 47 med det for den tid helt moderne funkisbyggeri. I bygningen, der ses tættere ved det lille billede, delte ejeren, nemlig Horsens Folkblad, etagerne med private beboere samt to større virksomheder. Det var herreekviperingsforretningen Jens Møller, der på det tidspunkt blev drevet af Knud Møller samt kulimportør J. L. Beck.

J. L. Beck havde kontorer her, hvorimod hans oplagsplads for briketter, kul, koks og cinders lå på havnens nordkaj. Varerne importeredes fra bl.a. Newcastle, Southampton, Wismar og Stralesund og bragtes på de mange lastbiler ud til virksomheders og beboelsesejendommes kulkældre.

 

02. maj 1901:

Ulykkestilfælde paa Crome & Goldschmidts Fabriker. I Gaar Eftermiddags omkring ved 5 Tiden skete et sørgeligt Ulykkestilfælde paa Crome & Goldschmidt Fabriker, idet en Dreng som er ansat inde i Spinderiet, var saa uheldig at falde igennem en Elevator, som gaar ned i Karteriet. Den lille Dreng forslog sig meget slemt, men der er dog Haab om, at han slipper derfra med Livet. Han blev i Droske kørt paa Sygehus.

06. maj 1921:

Pigespejderne i Horsens afholder paa Søndag eftermiddag og Aften Bazar paa Caroline Amalielund, Bazaren, der begynder Kl. 2, skal være meget righoldig. Der finder Udsalg af Haandarbejder Sted og paa Bazaren er der konditori og mange andre Attraktioner.

14. maj 1941:

Horsens Byraad holdt i møde i Gaar… Ved 2. Behandlingen bevilgedes Kr.1122 til et Fagkursus for arbejdsledige Malere og Kr.368 til et Gassvejsekursus for ledige Smede og Maskinarbejdere samt Kr. 683,33 til et Fagkursus i Lysbuesvejsning, ligeledes for Smede og Maskinarbejdere.

27. maj 1961:

Opførelsen af “Axelborg”, byens første højhusprojekt, er nu begyndt på området syd for Odinsgård, og man håber, at byggeriets første etape, der omfatter 84 lejligheder, kan være under tag til november, således at der kan arbejdes indvendigt hele vinteren og lejlighederne tages i brug næste år.

Horsens Folkeblad udkom ikke fra den 1.april til den 14. juni 1981 på grund af strejke.