Næsset. Historisk Kalender, juli 2001

Det store billedefra midten af 1950erne viser Næsset og bebyggelsen på den østlige side af Stensballe Sund. I begyndelsen af 1900 – årene blev Næsset udstykket til villagrunde og langsomt bebygget. Længst til højre på Næsset ses en stor villa. Stentrykker F. Schur ejede grunden, som blev kaldt Næsset, sammen med hattemager P.A. Borup og bryggeriejer N. Jensen, men blev eneejer af den i 1905. På dette tidspunkt var parcellen ikke udstykket, og det var en betingelse, at den blev anvendt til havedyrkning eller boligbebyggelse i villastil.

Schur opførte en villa på grunden i 1911, sandsynligvis som sommerbolig. Efter en ombygning i 1920erne fik huset sit nuværende udsende.

I 1950erne var bebyggelsen på Næsset for en stor del sommerhuse, således også “Birkenæs”, en stråtækt villa, tegnet af Viggo Norn i 1918 som sommerbolig for konsul H. Jørgensen, daværende direktør for Horsens Trælasthandel. Huset ses som nummer tre fra venstre i billedets nederste del. Det blev senere, som så mange andre på Næsset, helårsbolig.

Lige over Schurs villa skimtes på billedet en anden stor villa “Arcturus”. Fra 1882 findes oplysninger om, at grunden her skal kaldes “Ved Sundet”. Vi ved ikke om den da var bebygget, men i 1911 nedlægges en grundsten, der bevidner, at Martinus Gad og hustru har bygget det første “Arcturus”. Det blev udvidet i 1922, formentlig som helårsbolig.

I begyndelsen af 1980erne blev huset nedrevet, herefter blev grunden bebygget med rækkehuse. Det lille billede er sommerstemning ved Sundet med “Arcturus” på Sundets østlige bred.

11. juli 1901:

Horsens Byraad. Mødet i Gaar. Lang og kedelig som et ondt Aar, ulidelig varme. Raadets Medlemmer kendelig lede af hele Historien og næppe Synderlig interesseret for andet end den i det fjerne – det vil sige ved Mødets Slutning – ventende Ferie, saaledes aabenbarede vor Bys Rigsdag sig i Gaar.

02.juli 1921:

Flyvningerne i Horsens har været meget vellykkedes, og det har ikke manglet paa flyvelystne Horsensianere. I Gaar var der Passagerflyvninger fra Kl. 2 -7, hvor en Mængde Horsensianere var i Luften.

09. juli 1941:

Ministeriet har givet Tilladelse til biograf i Horsens Teater. Man regner med, at “Biografen”  den 15. oktober kan flytte fra Kasernegaarden til Teatersalen. Som vi… har omtalt, er der mellem Forsamlingsbygningens bestyrelse, der har Bevillingen til at drive “Biografen”, og Hotelejer Hansen, Jørgensens Hotel, skrevet Kontrakt, hvorefter “Biografen” lejer Teatersalen, som istandsættes og indrettes til kombineret Biograf og Teater.

01. juli 1961:

I anledning af det fine badevejr indsættes der i morgen på Horsens – Odderbanen et særtog, som går fra Strandskoven kl. 18,13 fra Husodde kl. 18,18 og ankommer til Horsens kl. 18,30. I køreplanen,… stillede man i udsigt, at der ville blive indsat sådanne tog, når forholdene talte for det, og det synes de at gøre nu, da sommeren har meldt sig for alvor.

21. juli 1981.

Alle 14 kanoner fra Vitus Berings flagskib “Sankt Peter” er nu sikret eftertiden. Tre af dem blev fundet i 50erne på Berings – øen, yderligere fem blev afdækket af bulldozere i juni under arkæologiske udgravninger, og de sidste seks fandtes i lørdags yderligere en meter nede i sandet.