Snedkernes og Tømrenes Fagforening

I 1970 slog snedkerne og tømrerne sig sammen i Snedkernes og Tømrernes Fagforening med kontor på Åboulevarden 70.

Snedkernes Fagforening blev stiftet i 1883 og Hustømrernes Fagforening, som tømrernes hed i begyndelsen, i 1884. Formålet med oprettelsen af fagforeningerne var at samle henholdsvis alle tømrere og snedkere i Horsens for i fællesskab at arbejde for bedre arbejdsforhold. Dette skulle ske gennem nedsættelse af arbejdstiden og forbedring af lønforhold, bl.a. gennem overenskomster med mestrene om dags-, timeløn og akkordtariffer.

Medlemstallet i januar 1900 var for snedkernes vedkommende 105 og for tømrerne 106.

Det er uvist, hvor fagforeningernes kontorer lå i starten, men i 1890 lå de i Arbejdernes Fællesorganisations lokaler i Allégade 67. Da Arbejdernes Forsamlingsbygning i Kildegade, nuværende ”Kilden”, stod færdig i 1923 flyttede fagforeningerne med.

Begge fagforeninger oprettede kooperative andelsselskaber, Hustømrernes Kooperative Forening i 1920 og Snedkernes Kooperative Forretning i 1936. Snedkernes og Tømrernes Fagforbund er i dag en del af den faglige organisation Træ Industri Byg.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1983-096 og vejvisere