Snedkernes Kooperative Forretning

Snedkernes Kooperative Forretning blev stiftet 27. marts 1936 som et andelsselskab. Formålet var at oprette en snedkerforretning for at skabe bedre arbejdsmuligheder for medlemmer af fagforeningen. Hver andel lød på 25 kr. og i 1940 var antallet af andelshavere oppe på 19.

Forretningen lå på Sønderbrogade 39, og til den daglig drift blev der ansat en forretningsfører. Fra starten var der problemer med at klare regnskaberne og skaffe nok arbejde til forretningen, der kørte med underskud. I 1945 kom en ny forretningsfører til, men allerede i 1947 blev det opdaget, at han, udover at have et alkoholmisbrug, blandede virksomhedens og egne penge i samme tegnebog.

I 1950 så det ud til at forretningen gik bedre, idet der var 10 svende og 2 lærlinge og forretningen arbejdede bl.a. for forskellige andelsboligforeninger. I januar 1954 opdagede bestyrelsen dog, at udstedte regninger ikke stemte overens med kassebogen, og at forretningsføreren skyldte ca. 30.000 kr. Han blev meldt til kriminalpolitiet for underslæb og 22. juni 1954 blev en konkursbegæring besluttet. Bestyrelsesmedlemmerne blev af fogedretten anset for at være personligt ansvarlige og i 1957 indgik de et forlig om, hver især at betale 4000 kr. Forretningen blev ophævet på en ekstraordinær generalforsamling i marts 1958.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1983-96, 1983-214

Jensen, Thorkill: Bykooperationen i Horsens, 2005