Slotsgade 1907. Historisk kalender, august 1987

Slotsgade blev anlagt i 1887 på godset Stjernholms jorder.

Svendehjemmet Slotsgade nr. 2 oprettedes i 1890. Formålet var at give de rejsende håndværkersvende et billigt og godt overnatnings – og spisested.I Svendehjemmets bygning er der i dag tandlægeklinik. I Slotsgade nr. 38 ligger “Arentzens Minde”, en stiftelse for tidligere, selvstændige håndværkere.

Det var fabrikant Hans Christian Arentzen, der i 1895 – 96 oprettede denne stiftelse.

Vejviseren fra 1910 siger, at Paasch Larsen & Petersen værksteder lå i nr. 19, hvor der idag er parkeringsplads for Horsens tekniske Skole. Klosterkirkens folkekære præst fra 1898 – 1925, Thordur Tommason, boede i Slotsgade nr. 35.

På hans gravsten på Vestre Kirkegård i København kom Klosterkirkens gamle klokke til at stå som et minde fra Horsens.