Rationering. Historisk kalender, januar 1995

I efteråret 1939 var krigsfrygten vokset kraftigt. Hitler havde i en tordentale den 1. september erklæret, at de polske “provokationer” nu ville blive besvaret med åben krig. Den 2. september var der hektisk aktivitet i Folketinget, hvor man bl.a. behandlede et forslag om en bemyndigelseslov til handelsministeren angående vareforsyningen. I forvisning om en kommende rationering blev danskerne, næsten uden undtagelse, grebet af hamstringsfeber. På trods af forbud købte man ind så langt pengene rakte.

Sukker, som var et vigtigt produkt i udenrigshandelen, var den første vare man slog ned på, og den 8. oktober 1939 udstedtes de første rationeringskort. Derefter fulgte i november rationeringen af kaffe og te, idet dog også benzinrationering forinden var trådt i kraft. I årene herefter gik det slag i slag: kakao, brød, mel, havregryn, smør, sæbe og meget mere. Til sidst, i februar 1945, ramtes også kaffeerstatningen og saltet.

Rationeringen forsatte lange efter krigens ophør. I oktober 1950 måtte ministeriet Hedtoft gå af, da det var kommet i konflikt på spørgsmålet om smørrationering. Først i 1952, 7 år efter befrielsen, kunne kaffe og sukker købes uden rationeringsmærker.

Det store billede viser en mælke – og flødeskumskø i Ny Havnegade. I februar 1943 udstedtes et midlertidigt forbud mod salg af fløde indeholdende mere end 15 % fedt; det normale for piskefløde var 30 %. Mælkeudsalgene kunne med særlige flødepiskere fremstille skum, hvorimod man i husholdningerne måtte tilsætte forskellige hjælpestoffer. Et af disse bar navnet “Gulddråber”, og havde, som de øvrige, den ulempe at give afsmag. Under hele krigen var det almindeligt at hente mælk i spande, og allerede i oktober 1940 var der i Horsens mange spandemælksudsalg.

De vidste rationeringsmærker gælder til brød. Krigstidens mærker blev ikke gemt, men brugt. Derfor er det først fra en mindre mangelfyldt tid, at mærkerne er blevet opbevaret til glæde for eftertiden.

 

04. januar 1895:

I en annonce i Horsens Avis for Horsens Avis staar bl.a. følgende: Horsens Avis benytter i stort Omfang Telegrafen for hurtigt at sætte sine læsere i Kundskab om vigtige Begivenheder i Ind – og Udland…. Horsens Avis har for udlandets Vedkommende nu ogsaa anskaffet sig faste Korrespondenter I Verdensbyerne Paris, London og Berlin og, naar vigtige Begivenheder indtræder, vil der ogsaa indløbe Korrespondancer fra andre af Europas Byer.

05. januar 1915:

Ude ved Daugaard Strand observerede man i Søndags ved 9. tiden en Flyvemaskine, som kom med meget stærk Fart og steg og dalede ganske tydeligt. Flyvemaskinen havde klare Lanterner og satte kursen mod Vejle.

18. januar 1935:

Roligt Kommunistmøde i Aftes: Kommunisterne holdt i Aftes Møde i Forsamlingsbygningen med Folketingsmand Aksel Larsen som Hovedtaler og det var sikkert Grunden til, at ca. 400 Mennesker var mødt op.

04. januar 1945:

Der er fra Statistisk Departement udsendt en Oversigt over Indtægtsstigninger under Krigen. De offentliggjorte tal stammer fra Skatteaarene 1939 – 40 og 1943 – 44. Den samlede Stigning i denne Periode har for hele Landet været paa 43,3 %. I Horsens Skattekreds har der været en Stigning paa 41,1 %.

08. januar 1955:

Vejene i Skanderborg Amt skal renses for Træer. Det sker dog ikke paa en gang. Foreløbig fældes Træerne saa der bliver en Afstand paa 60 meter mellem hvert.

18. januar 1975:

Ved et møde i går på advokat Bruno Pedersens kontor blev der valgt en bestyrelse for Folkets Farvefjernsyns Fabrikker A/S, der som formål har “at….producerer farvefjernsyn m.v. i de nuværende lokaler hos Rank Arena eller andet sted.” (Firmaet fik hurtigt navnet Aktieselskabet 3 – F).

2 thoughts on “Rationering. Historisk kalender, januar 1995

  1. meget fin artikel, der viser hvad besættelsen, betød for almindelige mennesker.

    1. Kære Karen Kjølhede,mange tak for din kommentar, Mvh. Lars Bo Larsen

Der kan ikke kommenteres.