Rasmus Jensen

Rasmus Jensen (Guldsmed, f.1867 – d. 02.12.1922)

Horsens Avis d. 2. december 1922

Dødsfald

En af Horsens ældste og mest kendte gamle håndværkere, Guldsmed Rasmus Jensen er i aftes afgået ved døden. Rasmus Jensen hørte til håndværkerne af den gode gamle skole. Mens han endnu drev sin Sølvvarefabrik var hans arbejder og frembringelser kendt ud over landet. På alle udstillinger var Rasmus Jensens arbejder fremme og altid i første række. Han var i det hele taget en anset mand indenfor sit fag.

Rasmus Jensen var tillige en god og anset borger her i byen. Han var bl.a. i adskillige år Medlem af Håndværkerforeningens Bestyrelse. Rasmus Jensen havde kun været syg i en måneds tid. Ellers havde han færdedes rask og rørig omkring.

Afdøde var dekoreret med Fortjenstmedaljen i Sølv.

DANSKE BYER OG DERES MÆND IV i HORSENS BY, pag. 196

Rasmus Jensen Guldsmedeforretning er også af gammel dato, idet den grundlagdes 1867. Guldsmed Jensen har gennem hyppige rejser i udlandet erhvervet sig en grundig indsigt i sit fag og navnlig på Sølvsmednings- og Emaljekunstens områder nået store resultater. Ved sit 50 års Mesterjubilæum trak Jensen sig tilbage fra aktiv deltagelse i forretningen, der siden er ledet af datteren, Fru L. Lind (i bogen står Lund)

Horsens Avis d. 3. december 1922

Vor kære gamle fader

Guldsmed Rasmus Jensen

Døde stille i nat

Horsens d. 2. december 1922

Louise Lind, V. H. Jensens, Apoteker Axel Jensen, USA, Dagmar Buch, Anna Høgsted Petersen

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Horsens Avis 07.06.1888:

Horsens på Udstillingen – Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København 18.05.1888 – 02.10.1888 (Selve artiklen ligger i kartotekskassen under 1888)

Guldsmed R. Jensen i oldnordisk og nyere stil emaljerede sager, hvoriblandt særlig nogle forgyldte teskeer med Drageslyngninger i emalje tildragede sig fortjent opmærksomhed.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

1885 Uddrag af Horsens Byråds forhandlinger, pag. 28

Andragende fra Guldsmed Rasmus Jensen, Ejer af Matr. Nr. 579 på Søndergade, om tilladelse til at rykke ud i flugt med naboejendommens facader med den nye bygning, som han er i færd med af opføre.

Formanden indstillede, at det ansøgte bevilligedes.

Bevilligedes.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Horsens Folkeblad d. 13. oktober 1967

Horsens-kunstner, der fortjener ”genopdagelse”

Den store sølvudstilling på Koldinghus omfatter pragtfulde arbejder af gamle Horsens-mestre

Rasmus Jensen, der var mester i Horsens 1867-1922, er en interessant personlighed i en overset periode, og på en tid, hvor danske sølvsmede lod sig slå ud af fabrikkerne, blev han ved med at arbejde individuelt og finde nye veje. Han var, så vidt jeg ved, den første i Jylland, der gik ind for emalje-arbejder, der den gang var noget epokegørende. Rasmus Jensen specialiserede sig i vanskelige opgaver. Han lavede bl.a. middelalder skeer, dels kopier og dels en videreudbygning over gamle figurer. Han fremstillede gedigne ting, som blev stærkt efterspurte bl.a. til hædersgaver.

Således siger museumsinspektør Sigvard Skov om den gamle Horsens-mester i anledning af den store sølvudstilling på Koldinghus, hvor der findes helt vidunderlige udstillingsgenstande. Han tilføjer, at Rasmus Jensen efter hans opfattelse er ved at gå i glemme, men at han tror på en genopdagelse af ham. – Det fortjener Rasmus Jensen. Han er en håndværker og en kunstner af en type, man i for høj grad har været tilbøjelig til at overse.

* Den dygtige elev

Med ophævelsen af laugsvæsenet kom der et vist forfald, men der var enkelte lyspunkter, bl.a. Rasmus Jensen, understreger museumsinspektøren. Rasmus Jensen var bl.a. læremester for den senere så navnkundige Holger Kyster, der bl.a. i samarbejde med Anna Ancher, Sv. Hammershøj og Thorvald Bindesbølle skabte de skønneste ting.

På udstillingen, som den gamle slotsruin er en dejlig ramme om, vil man bl.a. finde Kampanilen i Venedig, et af de fornemste og vanskeligste arbejder, Rasmus Jensen skabte, og der er andre sølvgenstande, som fortæller om Horsens-mesterens fremragende håndværkermæssige og kunstneriske egenskaber.

I øvrigt har Horsens været berømt for sine dygtige sølvsmede. På udstillingen vil man finde adskillige eksempler herpå. Helt pragtfuld er et laagkrus udført af M. Th. Løwenhertz, der var mester i Horsens 1695-1733. Knud Rasmussen Brandt (1737-1778) er repræsenteret med rokokolysestager. M. J. Angel (1767-1808) er ligeledes med. Her skal nævnes en kaffekande med sættebakker og en fin sukkerbøsse med en lille fugl på toppen.

* Hvad der savnes

Nic. Brandt (1787-1813) har bl.a. en saucekande og en empirekaffekande med på udstillingen, også udtryk for det høje stade, mestrene i Horsens lå på. Udstillingen hedder ”Jysk sølv 1620-1967”.

Det kan nok undre én og anden, at der ikke er medtaget Horsens-sølv fra nyere tid. Det er dog en kendt sag, at der også i vor tid er skabt sølvarbejder her i byen, som har aftvunget stor respekt, men tilsyneladende er man i Kolding her faldet for mere lokale interesser, og det svækker bredden af udstillingen.

Alligevel er der så mange skønne ting på udstillingen, at den fortjener stort besøg, og museumsinspektør Skov oplyser da også, at mange mennesker har fundet vej til Koldinghus for at studere dansk sølvsmedekunst gennem tiderne. P. N.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Se endvidere Byvandring: Guldsmed Lind