Brædstrupegnens Hjemstavnsforening

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening blev oprettet i 1972 og startede med at have plads i et arkivskab på biblioteket. Fra 1986 fik det lokalhistoriske arkiv til huse i “Det gamle Tinghus”, som kommunen netop havde overtaget.

Foreningens medlemstal er på ca. 325. Aktiviteterne er mange og forskellige, idet en stor flok frivillige hjælper til. Da foreningen startede, begyndte man også at samle museumsgenstande fra egnen. I mange år var disse udstillet på Kasper Pedersens gård. Efter hans død købte foreningen med kommunens hjælp gården Stjernholm ved Nim, hvor nu “Museet Stjernholm” har til huse.

Adresse: Tinghuset, Østergade 9, 8740 Brædstrup

E-mail: [email protected]

Åbent torsdag 13.30 -18 eller efter aftale

Dækningsområde: tidligere Brædstrup Kommune

Oprettet 1972

Læs mere på Brædstrupegnens Hjemstavnsforenings hjemmeside