Nørretorv. Historisk Kalender, november 1987

Dette område hed tidligere Smedegades Torv, men blev i 1860 omdøbt til Nørretorv. Det lille anlæg har flere gange skiftet udseende og er i dag parkeringsplads. Husene har så godt som beholdt deres facader.

Til højre i billedet ses Nørretorv 15. Bygningen er fra 1870, og facaden samt de fire små spir på facadens trappegavl vidner om, at bygherren var velhavende. Huset ved siden af med den lille trappe, er opført i 1830`erne og lå her indtil 1929.

De store skorstene i baggrunden tilhører Horsens Bayerske – og Hvidtølsbryggeri. Idag ligger Ceres Bryggeriet her med adresse Nørretorv 1. I nr. 3 boede brygmester Olaf Holm. Købmand Hegelunds gård Nørretorv nr. 9 blev opført i 1850`erne. Ejendommen blev overtaget i 1873 af Den borgerlige Ligkasseforening. Samme sted var der lånekontor helt op til 1936. Billedet er fra gaslygternes tid; disse blev afløst af elektrisk belysning i 1908.