Nørrebro Dampmølle, Nørrebrogade

Af Lars Bo Larsen

Nørrebro Mølle (Nørrebrogade 10, Matrikel 86 b), som blev opført i 1885, var i næsten 100 år Horsens by’s vartegn mod nord. Møllen var opført som kornmølle med indlagt valsesystem, specielt til formaling af sigtemel og flormel. Som følge af elektricitetens og dieselmotorernes fremkomst blev møllens vinger nedtaget i 1924.

I efteråret 1981 blev Nørrebro Mølle nedbrudt. På byggetomten blev der i begyndelses af 1980’erne opført en rækkehusbebyggelse Nørrestrandsgade 5A-5G, med indgang fra Nørrestrandsgade.

Nørrebro Mølle, set fra sydvest.
Nørrebro Mølle, set fra sydvest. B3710

Nørrebro Mølle, Nørrebrogade 48 – oversigt set fra syd-vest, omkring 1910. Forrest byens første fodboldbane der også blev brugt som markedsplads. Til venstre ses en vogn med mælkejunger, Hesteforspand.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Nørrebro Mølle lagde hatten. Læs artiklen

Kilder:

Historisk Kalender 1982 – Billeder fra det gamle Horsens.

Horsens Vejviser 1900 – 01.
Horsens Vejviser 1916.
Horsens Vejviser 1983.