De første Horsens-musikere

De første musikere vi kender fra Horsens var organister ved byens kirker. I 1588 nævnes den første Orgemester, dog uden at vi bliver hans navn bekendt. Det første organistnavn, som de skriftlige kilder har bevaret, er Bertel Ditloff, der tidligere var kongelig trompeter. Han døde i 1661 og må derfor have virket som organist i midten af 1600-årene.

Enkelte af Horsens-organisterne fik også beføjelser til at levere musik til verdslige formål, f.eks. Anders Lütken, som i 1727 fik bestalling som både organist og stadsmusikant. Det var noget problematisk, da byen allerede havde en anden stadsmusikant, Christian Nielsen Sveistrup. Muligvis gav man organisten dette privilegium for at sikre ham en mulighed for ekstra indtjening, da hans løn som organist var ret ringe.

Fra 1831 blev de to embeder i Horsens forenet, således at en og samme person var ansat både som stadsmusikant og som organist. Det kunne dog være svært at passe begge embeder samtidig, og derfor forpagtede organisterne stadsmusikantembedet ud til en anden musiker.

Original artikel af Annette Hoff Horsens Museum

Se også artiklen om Stadsmusikanter