Legater

Horsens Byråds Forhandlinger – møde d.10. august 1870.

Amtets kommunikation af Indenrigsministeriets skrivelse af 9de f.m. hvorved bifaldes, at bestyrelsen af følgende Horsens Fattigvæsen vedkommende legater, nemlig:

1. Jens Jørgen Lindvigs Legat til konfirmationshjælp, kost og logi til fattige børn,

2. Jens Jørgen Lindvigs Legat til 2 fattige enker,

3. Jens Monbergs og Hustru Mette Frydensbergs Legat til 4 fattige Borgerenker,

4. Det Schinkelske og de tvende Lillenskjoldske Legater,

5. Justeermester Niels Christian Elkjærs og Hustrues Legat,

6. Det Lillienskjoldske og Schunbeckske Legat for 4 værdige og trængende fattige i Horsens,

7. Kjøbmand J. C. Andersens Legat for gamle trængende Skippere, Styrmænd, og Søfolk i Horsens,

8. Enken Abelone Broes Legat,

9. Kjøbmand Severin Hansens Enkes Legat,

10. Agent Søren Nielsen Monbergs og Hustru Gjedske Therkelsens Legat,

11. Enkemadam Wilkens Legat,

12. Anders Taanings Enkes (f.Sørensens) Legat, og

13. Jomfru Ane Sørensdatter Staunings Legat.

overgår til Horsens Byråds udvalg for fattigvæsenet, dog for så vidt angående Legaterne nr.1 og nr.8 i forbindelse med sognepræsten, der ifølge fundatsmæssige bestemmelser skal være medlem af bestyrelsen af disse legater, samt at der med revisionen og decisionen af regnskaberne for de nævnte           legater forholdes på samme måde som i Lov om Kjøbstadskommunernes Styrelsen af 26de maj 1868 § 33 er foreskrevet med hensigt til de kommunale regnskaber.

Kilde: Carl Th. Jørgensens udklipssamling.