Børnepasning. Historisk Kalender, juni 2000

Allerede i slutning af 1800 – årene opstod asyler, der havde til formål at yde opsyn med og pleje til småbørn, hvis forældre var på arbejde udenfor hjemmet. Asylerne var anlagt som velgørende institutioner for børn under skolealderen.

I begyndelsen af 1900 – årene oprettes børnehaver efter den tyske pædagog Frøbels principper. Han lavede ikke kun institutioner af hensyn til forældrene, men også for at give børnene en opdragelse, der styrkede legemet, øvede sanserne og gjorde børnene bekendte med naturen igennem leg.

Den første frøbelske børnehave i Horsens optræder i Vejviseren fra 1903/04 og lå Smedegade 31. Her blev børn i alderen 3 – 7 år beskæftiget fire timer dagligt med lege, paparbejde, læsning og skrivning. Man betalte 4 kr. om måneden for at have et barn i børnehave.

Senere opstod vuggestuer for børn under 3 år og fritidshjem for skolebørn efter skoletid. I begyndelsen var de privatejede, men da det i slutningen af 1960erne blev almindeligt at begge forældre var udearbejdende, blev flere af børneinstitutionerne overtaget af kommunen.

Det store billede viser Fritidshjemmet Gasvej 7. På det lille billede ses Horsens første kommunale vuggestue “kærnehuset”, beliggende Fussingsvej 6B, der blev bygget i 1971. Billedet er fra jubilæet i 1991.

I 1999 er næsten al børnepasning i kommunalt regi. Horsens har 5 vuggestuer, 22 børnehaver, 4 fritidshjem, 3 fritidsklubber, 11 skolefritidsordninger, hvor børnene bliver passet på skolen efter skoletid og 12 aldersintegrerede institutioner, hvor flere institutioner er samlet under samme tag.

 

05. juni 1900:

Direktør Jul. Deichmann agter i Sommerens Løb at afholde 12 Abonnementskoncerter i Lunden. De mange, der har Sans for god Musik, vil sikkert ikke tøve med at tegne Abonnement og dermed bidrage til, at vort flinke Orkester kan faa Glæde af sit Arbejde i god Musiks Tjeneste.

23. juni 1920:

En lille Københavnerdreng paa 12 Aar, der af “Kristelig Forening til vildfarne Børns Redning” var anbragt hos en Gaardejer i Nørre Snede, forlod i Torsdags, drevet af Hjemve, Gaarden uden Hat og med bare Ben for at gaa til sine Forældre i København. To Dage efter vendte han imidlertid tilbage til Gaarden,da han havde indset, at Vejen var for lang og besværlig. Han var kun naaet til Horsens.

01. juni 1940:

De nye, yderligt skærpede Benzinrestriktioner har gjort dybt indhug i den bestaaende kørende Bilskare her i Horsens, og paa politiets Motorkontorer foreligger der nu en Opgørelse over, hvor mange Biler, der nu har Lov køre. Overbetjent Linder oplyser, at der nu kun findes 600 kørende Motorkøretøjer i Politikredsen, og dette vil igen sige, at ikke mindre end 182 Varevogne er blevet Standsede.

17. juni 1960:

Horsens Gasværk 100 år. Stiftelsesdatoen kendes ikke, men det står fast, at værket begyndte at udsende gas til brug i Horsens i juni måned 1860.

02. juni 1980:

Idrætsklinikken i Horsens – af eksperter kaldet Danmarks bedste – har eksisteret i 25 år. Og siden starten har Frode Henriksen været idrætslæge med Vilfred Sørensen – kaldet overlægen – som håndlanger. Ved en reception blev de to hædret af Horsens Kommune.