Kraghs StiftelseBirgitte Marie Kragh

I østbyen ligger der to stiftelser. Den ene er Søstrene Houmanns Fribolig, som ligger på Sundvej 5. Den anden er Kraghs Stiftelse, som har adresse på Sundvej 31.

“Købmand Søren Jørgensen Kragh og Hustru, Maren Kathrine, født Jensen, Stiftelse” er oprettet af datteren Birgitte Marie Kragh (1859-1911) ved testamentarisk gave 24. april 1912. Stiftelsen er beliggende på det udstykkede jord, der indtil 1907 ejedes af handelsgartner C. J. Bøgh.

 

Kraghs Stiftelse

Bygningen har et slotsagtigt udseende og inspirationen til den er formodentlig hentet i C. U. Plesners byggeri af Thos. Johnson og Hustrus stiftelse i Fredericia. Kraghs Stiftelse er opført i røde teglsten og består af en hovedlænge med tilføjede sider i øst og vest. Stiftelsen bestod oprindeligt af otte 2-værelses og ti 1-værelses lejligheder. I dag er der kun en 1-værelses lejlighed tilbage, resten er 2-værelses.

Både Søstrene Houmanns Fribolig og Kragh Stiftelse er tegnet af arkitekt Viggo Norn.

I juni måned 2004 blev ejendommen solgt til Caminente Ejendomme ved den lokale arkitekt Kurt Ankjær.

Kraghs Stiftelse. Foto 2009

Kraghs Stiftelse set fra Sundvej. Foto 2009.

Fotograf Jette Holst, Horsens

 

Læs mere:

46.4 Horsens Historisk Kalender 2005