Kommunalreformen. Historisk Kalender, april 2000

Horsens har administrativt hørt til mange steder i den tid byen har eksisteret.

Sidste gang tilhørsforholdet ændrede sig var ved kommunalreformens gennemførelse 1. april 1970. Reformen havde sin baggrund i danskernes flytning fra land til by i de foregående årtier samt en mængde nye administrative regler, som var svært gennemførlige i tyndt befolkede landområder.

Horsens kommune kom efter 1970 til at bestå både af den gamle købstad og de omliggende sognekommuner Vær – Nebel, Lundum – Hansted, Tamdrup og Endelave fra det gamle Skanderborg amt og Torsted – Hatting, Tyrsted – Uth samt dele af Ølsted og Glud – Skjold sogne fra Vejle amt.

Skanderborg amt blev ved reformen nedlagt, og hele den nye Horsens kommune blev en del af det nye Vejle amt. De sogne, som tidligere hørte til det gamle Vejle amt, havde i kirkelige hensende været under Haderslev stift, men nu kom hele kommunen til at ligge i Århus stift.

Væksten i de offentlige opgaver symboliseres godt af billederne på dette opslag. Det store billede viser en gård i Hatting, hvis rum husede flere kommunale aktiviteter før 1970. Længste til venstre var der indtil 1960 fattiggård, i midten holdt sognerådet indtil 1957 sine møder, og længst til højre var der bestyrerbolig. Da alle de mindre sognekommuner blev slået sammen med Horsens, fik byen behov for langt mere plads og flere ansatte, hvilket betød, at byens hidtidige rådhus blev for lille. Derfor blev et nyt rådhus, som ses på det lille billede, opført og indviet i 1986.

21. april 1900:

“Bagermestrenes Rugbrødsfabrik” hedder et nyt Aktieselskab, som dannes i Gaar Aftes.Til bestyrelsen valgtes Bagermestrene N.C. Henrichsen, Svendsen og Kjærbye. Bestyrelsens Formand er Bagermester Svendsen. Selskabets, hvis Aktiekapital er ca. 20.000 Kroner, mener at kunne begynde sin Virksomhed om ca. 3 Uger. Fabrikken skal ligge i Ryesgade.

08. april 1920:

I eftermiddag løber der Særtog fra Tyskland med Wienerbørn langs Jyllands Østkyst. Et hold børn bliver sat af ved hver By. Med Toget, der ventes til Horsens 6.14, kommer der et halvt Hundrede Børn til Byen og Oplandet.

10. april 1940:

Et troppetog ankom i Dag til Horsens med Tropper, der skal indkvarteres i Horsenslandet. De tyske Flyveres Overflyvning af Horsenslandet i Gaarsdagens allerførste Morgentimer fulgtes Dagen og Aftenen igennem af Gennemmarch af ret omfattende Troppekontingenter…., der ogsaa forsættes i Dag. Dagen igennem havde mange horsensianer taget Opstilling langs Hovedvej Nr.10 og fulgte Forbikørselen der forsattes til aftentimerne.

29. april 1960:

I dag åbner tivolikongen Palle Sørensen for sine mange forlystelser i Håndværkerforeningens have. Et stort luftnummer med gys og spænding er på programmet.

02. april 1980:

Køkkenelement – fabrikken har lukket og 120 mand er blevet ledige. Det lykkes ikke at redde Dansk Køkkenelements – fabrik i Horsens. For nogen tid siden standsede virksomheden sine betalinger, og nu er der indgivet konkursbegæring.