Bybusser. Historisk kalender, marts 2000

For at vise sine produkter afholdt dansk landbrug og industri i 1905 en stor udstilling i Horsens med titlen Den Jyske Industri og Landbrugsudstilling. I Caroline Amalielunds nordøstlige del var opstillet midlertidige træpavilloner, men også udenfor blev der præsenteret industriprodukter.

De fleste udstillingsgæster ankom til banegården på Stationspladsen, nuværende Vitus Beringsplads, og havde behov for transport herfra til Lunden. Derfor etablerede man midlertidig en hestetrukket omnibus, Horsens første bybus. På det lille billede ses en til bus ombygget arbejdsvogn på Søndergade ud for Thonbogade på vej mod Lunden.

Imidlertid gik der sytten år før Horsens fik en permanent bybus. I 1922 dannede to Horsens vognmænd, Jens Nørbæk og Hans Petersen, Horsens Omnibus Selskab. De startede med en tolv personers Hansa Lloyd bus. Et årti senere var kørslen udvidet til også at betjene villakvarterne i Dagnæs og Torsvang, og i sommermånderne kørte man om søndagen til Bygholm Park.

På det store billede er bussen fotograferet på Sundvej ved Lunden engang i begyndelsen af 1930erne. Selvom firmaet var et privat foretagende er chaufføren i uniform. Med udviklingen i byens befolkningstal er antallet af bybusser også steget. I dag foregår busdriften i amtsregi, og der køres på 8 linier med 16 store busser.

08. marts 1900:

Løn som forskyldt. En former, der i forrige Uge forlod sin frugtsommelige Hustru i Kjøbenhavn for at rejse til Horsens med et løsagtigt Fruentimmer, blev i Gaar sammen med sin “Forlovede” afleveret til Fattigvæsenet som subsistensløse.

09. marts 1920:

Til paa Byraadets vegne at deltage i et Møde med en Kommision vedrørende Statsbanegaardens eventuelle Flytning er valgt Formanden, Fisker Aaman, Købmand Jessen, og Konsul Jensen. Byraadet har i Forvejen valgt Fabrikant Møller og Baneformand Møller til Medlemmer af Kommisionen.

23. marts 1940:

Paa vor Forespørgsel oplyser Telefontørmester Chr. Nyholm, Horsens, at i alt ca. 700 Telefonmaster i Jysk Telefons Horsens – Distrikt, der gaar fra Vejlefjord til Bryrup og over Grumstrup til Horsens Fjord midtvejs mellem Horsens og Odder, knækkede under isslaget og stormens tryk i Tirsdags. Og derudover er 70 – 80 % af samtlige Abonnementsledninger i Distriktet afbrudt.

19. marts 1960:

Man er nu i fuld gang med at flytte i det i nye bibliotek Beringsparken. I dag står udlån og læsesalen klar, og til formiddag er børnebiblioteket blevet flyttet.

29. marts 1980:

Den 66 årige dampmaskine på Ceres – bryggeriet i Horsens kommer nu på museum. Den er bygget hos Møller & Jochumsen i 1914 og drev gennem mange år via remtræk alle bryggeriets maskiner og producerede senere indtil 1953 el. Siden har den været i gang en gang om måneden. Folk fra Industrimuseet er i gang med at skille den ad.