Horsens Privatbank

Horsens Haandværks- og Landbrugsbank skiftede den 16/10-1917 navn til a/s Horsens Privatbank. Den 9/3-1971 overdrog banken alle dens aktiver og passiver til Privatbanken i Kjøbenhavn a/s. Artikler fra …
Læs mere om Horsens Privatbank

Horsens Bank

Horsens Bank blev stiftet i 1896 af en kreds af købmænd, håndværkere og landmænd som et lokalt selskab, der arbejdede selvstændigt. Bankens første direktør var C. Werner og …
Læs mere om Horsens Bank

Aktivbanken

Bankfusionen var nødvendig af mange forskellige grunde siger direktionen for Horsens Bank, der redegør for de bestræbelser, der er udført ved dannelsen af den ny slagkraftige Aktivbank (Horsens …
Læs mere om Aktivbanken