Jens Brok-Kristensen

Jens B-K.jpg

Arkitekt M.A.A. Jens Brok-Kristensen (1913-1975), født i Ulstrup.

Efter at være uddannet som tømrer hos sin far fulgte en uddannelse til bygningskonstruktør, og arkitektuddannelsen afsluttedes på Kunstakademiets Arkitektskole, Charlottenborg.

Under studierne arbejdede Jens Brok-Kristensen bl.a. hos arkitekterne Arne Jacobsen, Acton Bjørn og Hack Kampmann. Efter afgangen fra Akademiet i 1940 vendte han tilbage til Horsens, hvor han indgik kompagniskab med arkitekt N. G. Jensen, som han havde arbejdet for i sommerferierne.

I 1945 startede Jens Brok-Kristensen sit eget arkitektfirma i Horsens.

Jens Brok-Kristensen har stået for opførelsen af mange store boligbyggerier i Horsens. I en længere årrække drejede det sig om alt, hvad andelsboligforeningerne Beringsgaard og Odinsgaard lod opføre. Af andre byggerier kan nævnes Kattesund, Søndervænget, Torvet 4 og 20-22, den oprindelige del af plejecentret Nørrevang i Stensballe samt Forsøgsgården i Silstrup. Som ung konstruktør medvirkede Jens Brok-Kristensen tillige ved det store saneringsbyggeri i Borgergade i 1935-37. Senere var han i en periode bygningsinspektør for Juelsminde-Stensballe-Væhr kommuner.

I 1945 blev han gift med Kirsten Brok-Kristensen, med hvem han fik tre døtre.

Jens Brok-Kristensen var bror til advokat Martin Broch-Christensen.

Artikler:

Fødselsdagsportræt 50 år (Horsens Folkeblad 13.02.1963) Læs fødselsdagsportrættet

Interview i anledning af A/B Odinsgaard’s 25 års jubilæum Læs ínterviewet

Rejsegilde på Beringsgaard-byggeriet ved ved banegården (Horsens Folkeblad 21.11.1970) Læs artiklen.

Byggerierne er fotograferet af Peter Wilkens

Vitus Berings Plads (A/B Beringsgaard)

Kongensgade/Emil Møllers Gade (A/B Beringsgaard)

Kongensgade/Marius Holsts Gade (A/B Beringsgaard)

Andreas Steenbergs Plads (A/B Beringsgaard)

Konsul Jensens Gade (A/B Beringsgaard)

Spedalsø Torv (A/B Odinsgaard)

Sønderbrogade (A/B Odinsgaard)

Sønderbrogade (A/B Odinsgaard)

Mimersgade (A/B Odinsgaard)

Mimersgade (A/B Odinsgaard)

Sundparken (A/B Odinsgaard)

Sundparken (A/B Odinsgaard)

Sundparken (A/B Odinsgaard)

Sundparken (A/B Odinsgaard)

Sundparken (A/B Odinsgaard)

Møllegade 5-13 (A/B Odinsgaard)

Kattesund (privat byggeri)

Søndervænget (privat byggeri)

Søndervænget (privat byggeri)

Torvet 20-22 (privat byggeri)

Torvet 4 (privat byggeri)

Plejecenter Nørrevang i Stensballe

Idyl med Torvet 4 i baggrunden. På samme sted lå ejendommen, som i sin tid husede “Det Russiske Hof”

Sønderbrogade-bebyggelsen fra en anden vinkel