Richard Christian Krause f. 28.september 1878 – d. 8. maj 1945

Politimester i Horsens

Richard Krause var københavner af fødsel og af den kendte Krause`ske  kunsterslægt, hvilket også prægede ham. Han var bl.a. en ivrig studentersanger og var med på studenter sangernes USA-tur. Efter den juridiske eksamen i 1906 blev han tilknyttet Overpræsidiets Sekretariat i København, hvor han var ansat til 1917, da han blev direktionssekretær i det senere så skandaleombruste Transatlantiske Kompagni, i hvilket selskab han i 1918 udnævntes til juridisk vicedirektør. Ansættelsen her førte Richard Krause til Sydamerika, Hvor han i årene 1923-1925 reorganiserede A/S Nielsen & Winthers filialer.I 1925 blev Richard Krause politifuldmægtig i Esbjerg og fra 1929 Politimester i Horsens.

Gennem årene beklædte Richard Krause, forskellige tillidshverv indenfor det offentlige liv. ligesom han tog ivrig del i foreningslivet, ikke mindst Rotary Bevægelsen, hvor han indtog betroede poster. En periode var Richard Krause formand for Horsens Borgerlige Skyttelaug. Ligesom han i en periode var guvernør for Island.

Den 19. september 1944, undgik Richard Krause at blive arresteret og interneret af den tyske værnemagt . Han opholdt sig  på politigården i Horsens ( hvor han boede) og flygtede. Richard Krause blev af nogle stærkt kritiseret og anklaget for at have svigtet sine mænd, men han blev posthumt pure frikendt for disse anklager.

Richard Krause efterlod sig hustru Johanne Krause, der var datter af forfatteren Henrik Pontoppidan. En datter der var gift med Landssagfører Aage Jespersen, Horsens, og en søn skuespilleren Hans Henrik Krause.

 

Kilder:

Horsens Folkeblad, 9. maj 1945. Artiklen “Politimester Krause død ramt af hjerteslag bag rattet” .                   Horsens Social-demokrat, 9. maj 1945. Artiklen “Horsensbil med død mand bag rattet”.                                     Byarkivet A1672 Løbenummer 1-8.

.