Iver Madsen Aggerbeck (1854-1916)

Uddrag af Jan Østergaards artikel ”Aggerbeck – en sæbefabrik i Horsens”

Christen Iversen Aggerbeck overdrager firmaet til sønnen Iver Madsen Aggerbeck den 10. september 1893 og søndag den 19. august 1894 om formiddagen dør CIA efter længere tids svagelighed.

Iver Madsen Aggerbeck, herefter kaldet IMA, blev født den 30. april 1854 i Horsens. Han var familiens ældste søn. Han var i ordets bedste betydning fagmand, idet han allerede som 6-årig måtte han hjælpe til i faderens virksomhed. Han var siden uafbrudt beskæftiget i firmaet.

Han kom i lære og blev svend i 1873. Han uddannede sig yderligere ved ophold i udlandet, bl.a. Tyskland. Han vendte hjem og han blev gift den 29. oktober 1880 i Horsens med Clara Sophie Hense, sammen fik de 4 børn:

Carl Albert født i 1881, han overtager senere firmaet
Olga født i 1884
Ivan Christian født i 1887
Einar Harry født i 1889, han indgår senere i ledelsen af firmaet

IMA var sin far en uvurderlig støtte, idet han samvittighedsfuldt sammen med faderen stræbte efter at komme ud over de strenge kår, og at dette lykkedes viste de stadige fremskridt og udvidelser i firmaet. Han havde i starten store økonomiske vanskeligheder, men med stor energi og nøjsomhed lykkedes det at overvinde alle vanskelighederne.

Virksomheden, hvis sæbe og parfume produkter på det tidspunkt var landskendt, blev under hans dygtige og initiativrige ledelse udvidet i betydelig omfang. Moderne tekniske hjælpemidler blev taget i brug og firmaet bevarede sin ansete position.

Læs hele artiklen her

Se også artiklerne Christen Iversen Aggerbeck, Einar Harry Aggerbeck (f.1889), Carl Albert Aggerbeck (1881-1936) samt C. J. Aggerbeck Sæbefabrik