Carl Albert Aggerbeck (1881-1936)

Uddrag af Jan Østergaards artikel ”Aggerbeck – en sæbefabrik i Horsens”

Carl Albert Aggerbeck, herefter kaldet CCA, blev født den 13. juni 1881 i Horsens. Han tog eksamen fra Horsens Latinskole.

Fra 14 års alderen havde han udstået sin læretid i fabrikken, under faderens ledelse. Efter læretiden var han beskæftiget flere steder i udlandet, bl.a. i Hannover, Hamborg, Stockholm og Christiania, sidstnævnte sted var han ansat som parfumeur og teknisk leder af Norges største toiletsæbefabrik.

CAA blev prokurist i det fædrene firma i 1906.

Han blev gift med Bergliot Carlberg i Nykøbing Falster den 30. april 1907, sammen fik de 3 børn:

Harriet født i 1908
Bodil født i 1911
Gerda født i 1914

CAA gjorde parfumeriet til sit speciale og ledede denne afdeling, som gennem tiden optog enhver
gangbar artikel indenfor branchen. Endvidere havde CAA sammen med faderen den merkantile ledelse.

Han stod også for reklameringen som firmaet benyttede sig mere og mere af. Som repræsentant for firmaet var han tillige kendt af den største del af forretningen kunder, idet han siden sit 16. år havde haft en væsentlig del af rejseruterne i stadig skiftende distrikter og havde lejlighed til at knytte mange nye forbindelser.

CAA var også manden som komponerede den af Aggerbecks så berømte Iris sæbe og som sådan bidragede betydelig til firmaets renomme. Sæben blev lanceret i 1900.

Den 17. januar 1909 blev han optaget som kompagnon i firmaet.
Læs hele artiklen her

Se også artiklerne Christen Iversen Aggerbeck, Iver Madsen Aggerbeck (1854-1916), Einar Harry Aggerbeck (f.1889) samt C. J. Aggerbeck Sæbefabrik