Inge Raadum (1920-1991)

Inge Raadum
Inge Raadum

På mandag den 26. marts fylder Inge Raadum 70 år. (Horsens Folkeblad, 24.03.1990)

Turistchef i Horsens gennem en meget lang årrække, Inge Raadum, Claus Cortsensgade 1, Horsens, blev hyldet efter alle kunstens regler, da hun i november sidste år takkede af ved en reception på Turistkontoret på det gamle rådhus. På mandag den 26. marts fylder det kvikke lille menneske 70 år, og det er der heller ingen grund til at gå let henover. Når man har virket som turistchef i Horsens siden 1. januar 1957 og først siger farvel næsten 33 år senere, er det udtryk både for en voldsom energi og en utrolig idêrigdom, der ikke alene er kommet hendes egen by til gavn, men også har bredt sig som ringe i vandet ud over hele landet. Og så kan det uden overdrivelse siges, at hendes navn også er kendt i mange andre lande, bl.a. på grund af hendes deltagelse i mange work shops og starten på bondegårdsferierne.

Læs artiklen

Inge Raadum er død, 71 år. Et menneske, som opnåede at blive noget af en institution ikke alene i Horsens, men indenfor dansk turisme, er ikke mere. (Horsens Folkeblad, 10.04.1991)

I løbet af en tredjedel af et århundrede sled landets første kvindelige turistchef ikke færre end otte formænd op, og den umiddelbarhed, hun var i besiddelse af, satte hun ikke en tøddel til af. Hun vedblev at være det glade, veloplagte menneske, som elskede at sætte ting i sving. Det var f.eks. hende, der stod som eksponent for indførelsen af de succesrige bondegårdsferier i Danmark, og det var også hende, som satsede så kraftigt på Jysk Kroferie. Hele hendes indsats vakte respekt i vide kredse. I 1957 var hun blevet bedt om for en kortere periode at passe turistkontoret i Horsens. Faktisk skulle det ikke vare mere end tre måneder, for der var ingen penge i kassen. Men en måned efter hendes tiltræden fyldte Turistforeningen 50 år. Kommunen mødte op med en gave på 35.000 kr. Det var nok til at dække underskuddet, og den gave sikrede, at Inge Raadum kunne fortsætte.

Læs artiklen

2 thoughts on “Inge Raadum (1920-1991)

  1. Der er fejl i artiklen om tidligere turistchef Inge Raadum. Hun døde i 1991 og ikke i 1971 som overskriften fortæller

Der kan ikke kommenteres.