Inderhavnen. Historisk Kalender, februar 2001

Ved åens opfyldning i 1903 anlagdes havnen i den skikkelse, som ses på det store billede fra først i 1950erne. Langs havnekajerne var der jernbanespor, idet næsten alt gods til og fra havnen blev fragtet med jernbanevogne.

På den sydlige kaj havde en række firmaer deres pakhuse: yderst til højre på billedet lå Horsens Dampmølles silo. Den runde silo tilhørte Horsens ny Malteri og de lave røde pakhuse var I. H. Grabows oplag. Den høje bygning med det lyse tag var Horsens Kølehus, der blev opført omkring 1950 og som muliggjorde opbevaring af slagteriprodukter til afskibning med køleskib.

Ved kølehuset ligger DFDS` damper “Knud” og længst til venstre i billedet ses Korn – & Foderstof Kompagniets pakhus.

På den nordlige kaj blev en helt ny toldbod opført 1913 og DFDS` trekantede pakhus er fra samme år. I baggrunden mellem de to bygninger ligger det, som blev havnearbejdernes varmestue, som for nylig er blevet restaureret. Udover sporene til havnen løb også Odderbanen over det nordre havneareal og videre mod øst langs Strandpromenaden.

Banen havde stoppested på havnen, hvor ventesalen befinder sig lige bag varmestuen. Udfor Ole Wormsgade ligger damperen “Horsens”, der besejlede Endelave.

Det lille billede viser DFDS`damper “Ydun”, der fra 1910 til 1950 gik gik i fragt- og passagerfart fra Horsens til København. Her havde skibet anløbsplads ved Kvæsthusbroen lige ved Kongens Nytorv. “Ydun” kunne medtage 36 pasager på 1. klasse  og 24 på 2. klasse. På dæksplads kunne 115 personer få en billig, men ubekvem rejse til hovedstaden.

 

02. februar 1901:

Horsens Handelsflaade. Ved udgangen af Aaret 1900 var der hjemmehørende her ved Toldstedet 108 Skibe med Drægtighed af 1708 Tons, hvoraf 5 Dampskibe med en Drægtighed af 432 Tons, imod 1899 104 Skibe med en Drægtighed af 1583 Tons.

17. februar 1921:

Crome & Goldschmidts Fabrikker har fra Lørdag otte Dage afskediget de Arbejdere, der siden de sidste Indskrænkninger har været beskæftiget paa Fabrikken. Det drejer sig om ca. 100 Mennesker, der her bliver arbejdsløse. Hele Fabrikken staar i Øjeblikket stille.

24. februar 1941:

Arbejdernes Radioklub har i Aarenes Løb præsenteret sine Medlemmer for en Række gode og brogede Underholdningsaftener… Men den hidtil største Oplevelse beredte Arbejdernes Radioklub de mange Mennesker, der deltog i Underholdningsaftenen i Lørdags i Arbejdernes Forsamlingsbygnings Festsal med Aase Ziegler og Mogens Lorentzen som de to førende Hovedkræfter.

15. februar 1961:

I byrådsmødet i går vedtog man at udbyde arbejdet med opførelsen af de nye omklædningsrum og tribunen i Idrætsparken i licitation, et arbejde, der menes at beløbe sig til omkring en halv million kroner.

25. februar 1981:

For nogle var det en sorgens og for andre var det en glædens dag, da byrådet i går efter et par timers debat med stort flertal vedtog at indlede opførelsen af et administrationshus. Udenfor demonstrerede medlemmer af DKP med en kæmpeplakat mod byggeriet, og i byrådssalen var der næsten lige så mange tilhørere som ved de afholdte offentlige møder om byggeriet. Vedtagelsen skete med 20 stemmer mod fire.