Svellekogeriet. Historisk Kalender, marts 2001

Rudolph Collstrops Imprægneringsanstalt A/S blev grundlagt i Køge i 1838. I 1900 opførtes fabriksanlægget på havnearealet i Horsens som et fint murstensbyggeri, skønt håndteringen af svellerne var et groft og snavset arbejde.

Selv den murede skorsten blev dekoreret med mønstermurværk, som et vises på det lille billede fra ca. 1944.

På det store billede ses de omfangsrige arealer bag den sydlige kajs pakhuse. Firmaet, som populært blev kaldt svellekogeriet, behandlede jernbanesveller og telefonpæle. De blev stablet på små vogne og kørt ind i store væskefyldt tanke.

Efter behandlingen blev vognene kørt ud på oplagspladsen og svellerne stablet. Det var et hårdt arbejde i en tid, hvor arbejdsmiljø var et ukendt begreb. På billedet ses de lyse stabler af ubehandlede sveller, de mørke stabler er efter behandlingen. Hele området er gennemkrydset af jernbanespor.

Bygningerne er nu forsvundet og på området ligger en række håndværkerhuse.

Øverst på det store billede ses Høegh Guldbergs Gade, som afgrænser Collstrops grund mod vest. Den blev anlagt omkring 1920 og gav midtbyen en ny vejforbindelse til Dagnæs. Omkring Spedalsø løb vejen som en dæmning med lavt vand på begge sidder, der efterhånden blev fyldt op og gav plads for nye industrier.

26. marts 1901:

Det er Tiden nu til at bestille Bladet, hvis man ikke vil gaa Glip af det allermest interessante, de sidste Dages Valgkamp, selve Valget og dets Resultater. Vi udsender, for at vore læsere ikke skal pines i Uvished, et Nummer med Valgresultaterne Skærtorsdag Morgen. Arbejdere, Husmænd og Haandværkere paa Land og i By, alle I, der har modtaget vort Blad nu i Marts Maaned…. I har set, at der, hvor de andre Blade stillede sig lunkent eller helt tav, der har vi taget fat, naar det gjaldt Smaamandens Ret. ( Fra Socialdemokraten).

30. marts 1921:

Der var fuldt Hus i Teatret i Aftes, da den nu snart verdensberømte Gymnastikreformator Niels Bukh viste sig med sit 20 – Mands, i hvidt Trikot klædte, Hold. Holdet modtoges med et hjerteligt og vedvarende Bifald, da de istemte deres indmarch – sang: “Vaj højt, vaj stolt og frit, vort Flag”.

03. marts 1941:

Selv om Horsens og Horsensegnen ikke hører til den Del af Landet, der er blevet haardest medtaget af det pludselige Tøbrud og de store Skader, der fulgte i dets Kølvand, har det sidste Døgn alligevel været katastrofalt adskillige Steder. Værst er det gaaet ud over Bækkelund, men også adskillige Kældre i Horsens har været hjemsøgt af Vand.

22. marts 1961:

En af de Horsens – virksomheder, byens borgere til daglig ikke hører meget fra, men alligevel er blevet større år for år,… står over for 50 års jubilæum. Det er Horsens Mineralvandsfabrikker A/S, Åboulevarden 65. Førstk. fredag, 24. marts, er det 50 år siden, at en række mænd gik sammen og dannede den forretning, som stadig er beliggende i den gamle fredede patriciergård.

16. marts 1981:

Sønderbro sogn har igen to præster. I sidste uge blev cand theol. Else – Marie Hoffmeyer ordineret til præst i Århus Domkirke, og ved søndagens højmesse i Sønderbro Kirke blev hun af provst Arne Thomsen indsat som sognets ny hjælpepræst.