Fabrikvej. Historisk Kalender, august 2004

I 1861 overtog A.F.P. Crome og Moritz Goldschmidt væverivirksomheden på Horsens Tugthus. Allerede i 1865 stod det klart, at der var behov for mere plads og samme år blev en ny fabrik indrettet nær den planlagte jernbane (indviet i 1868). Vejen, som blev anlagt på begge sider af jernbanens forløb, fik i 1886 navnet Fabrikvej, idet der her blev opført flere andre fabrikker, f.eks. trævarefabrikken “Bastian” i 1875 og Andelssvineslagteriet i 1887.

I 1880 indviede Crome og Goldschmidt på østsiden af Fabrikvej en kontorbygning, som ses på det lille billede, et kedel- og maskinhus og en stor vævehal.

Da Crome og Goldschmidt måtte lukke i 1929, blev en del af fabrikanlægget overtaget af Hede Nielsens cykelfabrik, som var grundlagt af Niels Hede Nielsen i 1907. I slutningen af 1920´erne startede Niels Hede Nielsens søn, Ove, en radiofabrikation i et hjørne af cykelfabrikken.

I 1946 brændte fabrikken og en ny blev indviet i 1948. Den ses i baggrunden på det store billede, som er taget efter 1958, hvor man måtte tilføje en ny etage over en del af bygningen for at skaffe plads til den hastigt voksende fabrikation af TV – apparater. I 1934 startedes en rørfabrik, som blev bygget på jernbanens nu forhenværende rangerterræn. Dens lave bygninger ses på højre side af Godsbanegade på det store billede. Her fremstilledes hvert år næsten halvdelen af det danske behov for rør, indtil fabrikken måtte lukke i 1974.

På det lille fra 1918 ses kontorpersonalet foran Crome og Groldschmidts bygninger på fabrikvej.

 

 

27. august 1904:

Den ny Helligsdaglov træder i for første Gang i Kraft i Morgen, hvilket vi henleder vore Læseres Opmærksomhed paa. Man maa nu herefter foretage sine Indkøb Lørdag Aften, da det ikke mere lader sig gøre opsætte disse til Søndag Morgen.

09. august 1924:

I Anledning af Flytningen af Horsens Statsbanestation skal bl.a. Juelsmindebanen omlægges fra Hatting -Thorsted Vejen til Horsens Station. Denne nye Banestrækning toges i Brug i Gaar.

08. august 1944:

Førstkommende Torsdag Aften finder indmeldelse til Handelsskolens tre-årige Lærlingeskole Sted. Enhver Mand eller Kvinde under 18 Aar, der er beskæftiget i Butik eller paa Lager af enhver Art skal gaa i Handelsskole. Inden for samme Aldersgrænse skal ligeledes de, der er ansat paa Kontorer af enhver Art, indmeldes i Handelsskolen.

20. august 1964:

Ceres i Horsens får nyt bryghus. I 84 år er det i sin tid så berømte Hesteøl og dets efterfølger Top – øllet blevet brygget i store kobberkedler på det store bryggeri ved Nørretorv. Nu udskiftes de gamle kedler, der ellers har fungeret glimrende til fordel for et hydro – automatisk brygværk.

14. august 1984:

En særlig projektgruppe har de sidste måneder arbejdet med lokalproblemerne for virksomheder, som udsaneres i forbindelse med byfornyelsen i den indre by. Resultatet er nu et projekt for udnyttelsen af det 10.000 m2 store Collstrup – område ved Grønlandsvej.