Horsens Lædervare – og Drivremmefabrik. Historisk Kalender, september 1999

Ejendommen nuværende Torvet 20, den fjerde ejendom fra venstre på det store billede, blev i 1832 erhvervet af skomagermester Niels Spandet Kjær.

Sælgeren var skomagermester Jørgen Krygers enke. Ved købet forpligtede Kjær sig til at respektere den lejekontrakt, som garvermester Poul Møller havde på ejendommens gårdsareal. I 1858 overtog Kjær også garverivirksomheden.

Efter hans død i 1867 udvidede sønnen, som nu bar titlerne skomagermester, garvermester og fabrikant. Niels Peter Kjær, faderens virksomhed med en fabrik til fremstilling af drivremme, nemlig: Horsens Lædervare – og Drivremmefabrik. Det lille billede viser en annonce i Horsens Vejviser fra 1887. Her reklameres med fabrikkens produktion til brug for andre håndværkere.

Virksomheden startede i årene herefter filialer i Odder, Aalborg og Holstebro. I 1890 åbnede Kjær butik på hjørnet af Søndergade og Graven i Søndergade 21. Her blev lokalerne hurtigt for små, og han købte derfor ejendommen Søndergade 11, hvorved butiksarealet udvidede kraftigt.

I 1888 erhvervede N.P. Kjær en landbrugsejendom, som i dag ligger Serridslevvej 54. Her opførtes lystejendommen “Fredenslyst”, hvor familien opholdt sig i sommermånederne.

1889 valgtes han til bestyrelsen i A/S Horsens Haandværker- og Landbrugsbank.

I 1898 indtrådte hans søn Niels Spandet Kjær, der bar samme navn som bedstefaderen, i firmaet, der nu skiftede navn til: N. Kjær & Søns Garveri og Produkthandel. I 1909 overgik virksomheden på fremmede hænder, men eksisterede under samme firmanavn indtil omkring 1917.

25. september 1899:

I anledning af Marked i Horsens Fredag den 29 ds. afgaar Kl.11 Aften Extratog fra Horsens til Juelsminde. Ankomst Kl. 12.20 Nat.Toget standser ved samtlige Stationer og Holdepladser.

23. september 1919:

Husvildespørgsmaalet er alvorligt. Den kommende Flyttedag vil mere end nogen Sinde komme til at staa i Bolignødens Tegn. 50 nye husvilde Familier til Oktober Flyttedag.

06. september 1939:

I aftes havde fru Godsejer Nissen indbudt til Møde paa Serridslevgaard. Fru Boghandler Them, Horsens, holdt et udmærket Foredrag over Emnet “Samfundordningen”. De ca. 30 Deltagere fra Omegnen blev trakteret med Kaffe.

02. september 1959:

TV- produktionen har endnu ikke naaet toppen. 200 Arena fremstiiles dagligt paa Hede Nielsens Fabrikker i Horsens. Med opførelsen af den nye montagehal er udvidelserne af den store virksomhed næppe standset. Fjernsynet er inde i en saa eksplosiv udvikling, at antallet af beskæftigede og dermed antagelig ogsaa størrelsen af fabriksarealet vil blive øget.

24. september 1979:

“Mkvi”, Folkebladets tegner gennem seks år Michael Kvium, vil ikke kaldes kunstner, selvom han i næste uge begynder på skole for kunstnere, kunstakademiet i København.