Arbejderforeningens Ejendom solgt

Horsens Avis 30. august 1904

Ved Tvangsauktion i Gaar over Horsens Arbejderforenings Ejendom, Søndergade 30, blev Tricotagehandler K. Hansen enestebydende med 85.000 Kr. for hvilken sum Ejendommen tilsloges Hr. Madsen som ufyldstgjort Panthaver.

B1956, Byarkivet. Søndergade 30-32-34. År 1905.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Carl Th. Jørgensens udklipssamling.