Horsens Nye Kalkværk. Historisk Kalender, august 1999

I den nordlige del af Horsens lå Horsens Nye Kalkværk, gemt bag andre bygninger. Denne virksomhed har haft den vigtige opgave at levere bindemidlet, kalken til en mængde bygninger i Horsens, som de sidste generationer har set rejse sig i Horsens og omegn.

Allerede omkring oprettelsen i 1873 af det nye kalkværk ved Nørretorv, lykkedes det for stifterne at få samlet fem mindre kalkovne i Horsens til selskabet Horsens Nye kalkværk. De fem ovne var teglværksbestyrer Heides tre ovne ved Nørretorv, murermester Fussings ovn ved Stensballesund og Z. I. Levys ovn ved Spedalsø. Senere blev købmand P.C.K. Juels ovn ved Hammersholm nedlagt og inddraget i selskabet. Den første formand for det nye selskab blev teglværksbestyrer H.P. Heide, som hentede Chr. Petersens fra Broager til den betydningsfulde stilling som driftsleder.

På det store billede fra 1903 ses Chr. Petersen i forreste række sidende som nummer fire fra venstre med sit samlede personale. Det lille billede, som også er fra 1903, viser en gruppe ansatte, fotograferet på kalkværkets grund.

I løbet af de mange år, der er gået siden Horsens Nye Kalkværk så dagens lys, har Horsens by forsat sin udvikling, så i 1962 blev det nødvendigt at sikre Kirks Telefonfabrik bedre tilkørselsforhold. Horsens kommune ønskede at adgangsvejen skulle gå over kalkværkets grund, og som følge af de forskellige vejomlægninger var der ikke mere plads til kalkproduktionen. Industrien i Horsens havde mistet en virksomhed, hvis eksistens og forsvinden kan anvendes som eksempel på andre industriers opblomstring og fald.

23. august 1899:

Horsens Handskefabrik, V. Gress, Gavlgade 2 (v. Torvet) anbefaler Handsker i alle kvaliteter til billigste Priser. Skriftlige Ordrer expederes omgaaende. Handsker vaskes kemisk.

15. august 1919:

De sønderjydske Krigsfangers Ankomst til Horsens. En smuk og gribende Modtagelse ved Havnen, hvor flere Tusinde Mennesker var mødt. Modtagelsen af sønderjyderne har været hjertelig Byen over. Overalt har venlige Hænder modtaget dem, for at gøre dem det korte Ophold saa godt som muligt, og Sønderjyderne har været glade og taknemmelige Gæster, og man forstaar Glæden og Forventningen.Timerne kan tælles til de atter skal gense deres elskede Slesvig.

12. august 1939:

Horsens Musikerforening afholder i Morgen Søndag fra Kl. 16 -18 sin 15. Harmonikoncert i Bygholm Park. Forhaabentlig holder det gode Vejr, saa Horsensianerne vil møde op i stort Tal.

11. august 1959:

Udlaanet i Horsens er absolut stabilt. Centralbiblioteket mærker kun fjernsynet i udlaan af børnebøger. Snart kan man ogsaa laane grammofonplader.

15. august 1979:

Den 23. august er det 75 år siden, brødrene W. og S. Sørensen startede Horsens Sølvvarerfabrik. Virksomheden, der beskæftiger 60 mennesker, har gennem de mange år hævdet sig smukt takket være høj kvalitet og smukt design. Fabrikken laver ikke alene bestik, men også sølvsmykker, der eksporteres til flere lande.