Horsens Havn. Historisk kalender, december 1999

I begyndelsen af århundredet var havnen en aktiv og frugtbar del af byen.

På dette billede fra omkring 1917 ligger størstedelen af Horsens Dampbaadsselskab flåde, nemlig fra venstre s/s Activ, derefter s/s Agda og til sidst s/s Horsens. Selskabet ejede på dette tidspunkt også motorbåden Dan, der blev taget i brug i 1902 og afhændet i 1919.

Den Agda, som ses på billedet her var selskabets anden båd med dette navn. Den første kom til Horsens havn i 1882 og dannede grundstammen, da Horsens Dampbaadsselskab blev etableret i 1893. Allerede i 1895 blev den solgt og i 1896 erstattet af den anden Agda, som blev minesprængt ud for Endelave i januar 1944.

Dampbaadsselskabet blev nedlagt i slutningen af Første Verdenskrigs og erstattet af Horsens Dampskibsselskab af 1918. Det nye selskab overtog Agda, Dan og Horsens. Senere kom bådene Hjarnø og Freja til. Selskabet likvideredes i 1950, da rutebiler, privatbiler og andre både havde overtaget hvervet med at komme omkring i fjordlandet.

På havneområdet bag skibene ses fra venstre Skipperhus (nu Havnealle 39), restaurant Tivoli (nu Havnealle 45) og naboen Toldbod Vinhus (nu Havnealle 47). Her kunne rejsende og havnens arbejdere få slukket deres tørst og spise en bid brød.

Det andet billede viser næsten samme lokalitet på havnen bare fra et andet verdenshjørne. Hvor træerne står til venstre i billedet kom i 1913 Horsens Toldkammer (tegnet af arkitekt Hack Kampmann) til at ligge. Den eneste bygning på billedet er Horsens Dampmølle silo, der knejser over det flade farvand.

 

07. december 1899:

I Morgen aabnes vor Jule – udstilling omfattende i Aar et stort Udvalg i alle nyttige Artikler, samt en Del Nyheder i indiske Metalvarer og Schweitzer – Trævarer. Vett og Wessel, Søndergade 31.

13. december 1919:

Tag et Wienerbarn ! Der ønskes anbragt 50 -75 Børn i Horsens og Omegn. Henvendelse til Komiteens Formand, Herredsdommer Bang, Horsens.

23. december 1939:

Traditionen tro holder Horsens Telefoncentral aaben Jule – og Nytaarsaften og mange vil sikkert som sædvanlig benytte den Vej til at sende Jule – eller Nytaarshilsener paa.

18. december 1959:

En af vor tids førende komponister, professor Vagn Holmboe, søn af afdøde købmand Chr. H., Horsens, fylder paa Søndag 50 aar. Vagn Holmboe er et af nyere dansk musiks største navne, og hans prægtige, ofte særprægede musik spilles ofte og gerne ikke bare herhjemme, men ogsaa i udlandet.

12. december 1979:

En ansøgning fra industrimusset i Horsens om et ekstraordinært tilskud på 150.000 kr. blev debatteret i byrådets møde i går. Ansøgningen var foranlediget af, at det trækker ud med statsanerkendelsen, der er en betingelse for optagelse på finansloven.